Ikeas miljonhandel med Ryssland kan fortsätta – trots EU:s varning

Trät i Ikeas möbler påstås vara framtaget på ett hållbart sätt.

Men kunderna får inte veta hela sanningen.

I själva verket används ryskt ”krigstimmer” för mångmiljonbelopp – trots EU:s varning om att trät kan vara skövlat.

En vecka efter krigsutbrottet uppgav Ikea att företaget stoppat sina affärer med president Putins Ryssland, till följd av invasionen av Ukraina. Men i det tysta har företagets leverantörer fortsatt att handla med ryskt trä, som Aftonbladet avslöjat.

Enligt Ikea har träimporten från landet minskat med drygt 85 procent jämfört med fjolåret. Något som med utgångspunkt i Ikeas egna siffror och nuvarande marknadspriser på timmer fortfarande skulle kunna innebära exportintäkter för Ryssland på motsvarande 10 miljoner svenska kronor i månaden, enligt en beräkning som den brittiska miljöorganisation Earthsight gjort.

I den mån trät är helt eller delvis processat handlar det om ännu högre belopp.

Kunder får inte veta

Ikea vill vara världsledande på hållbarhet. På sin hemsida lovar man kunderna att trät företaget använder i sina möbler antingen är återvunnet eller certifierat av FSC, en internationell märkning som visar att trät kommer från hållbara källor och inte är olagligt skövlat.

Det Ikea inte berättar för sina kunder är att företaget har valt att göra ett viktigt undantag – för Ryssland.

Ikea utlovar på sin hemsida att trä som inte är återvunnet ska vara FSC-certifierat. Men FSC har i dag lämnat Ryssland.
Ikea utlovar på sin hemsida att trä som inte är återvunnet ska vara FSC-certifierat. Men FSC har i dag lämnat Ryssland.

För drygt två månader sedan, den 8 mars, beslutade FSC att sluta certifiera ryskt trä. Det andra stora certifieringssystemet, PEFC, hade då redan fattat samma beslut och dömt ut det ryska trät som ”konflikttimmer”.

Trotsar EU-experter

I stället för att avbryta handeln har Ikea valt att på egen hand – utan FSC:s samtycke – godkänna ryskt trä som företagets leverantörer köper in, något som framgår av mejlväxling mellan beslutsfattare inom Ikeas inköpsorganisation som Aftonbladet tagit del av.

Den 8 april införde EU sanktioner mot rysk träimport. Även om kontrakt som tecknats fram till den dagen kan undantas från importförbudet avråder EU bestämt från fortsatt handel, då det under pågående krig inte anses möjligt att bedöma om timret är olagligt skövlat eller inte.

”Under rådande omständigheter är det omöjligt för operatörer – som köper virke från Belarus och Ryssland – att genomföra en fullständig riskbedömning och att effektivt minska den icke försumbara risken att förvärva olagligt avverkat virke”, skriver unionens egna experter i en utvärdering den 29 april.

Utdrag ur EU-experternas bedömning.
Utdrag ur EU-experternas bedömning.

”Svart på vitt”

Tara Ganesh, utredare på brittiska miljöorganisationen Earthsight, menar att utlåtandet inte lämnar något utrymme för tolkningar.

– Oavsett villkoren för Ikeas kontrakt med företagets ryska leverantörer, och vad de än har för planer på att fasa ut ryskt trä långsamt, har EU:s timmerexperter gett sitt svar svart på vitt. Det finns inget lagligt sätt att importera produkter tillverkade av ryskt trä just nu, säger hon.

Även Ikeas mångåriga partner i skogsbruksfrågor – Världsnaturfonden WWF – har försökt få Ikea att avstå från att använda ryskt trä.

”WWF har fått information om Ikeas beslut om fortsatt handel med en begränsad volym virkesråvara från Ryssland”, skriver organisation i ett mejl till Aftonbladet. ”Baserat på FSC:s beslut och som medlem av FSC har WWF Sverige avrått Ikea från att fortsätta sin handel med rysk virkesråvara.”

Inga svar

Aftonbladet har under två dagar sökt Ikea för att få göra en intervju om företagets ryska träköp.

Vi har sökt svar på varför företaget fortsätter att göra affärer med Ryssland och i vilka Ikeamöbler det ryska trät återfinns. Samt på varför Ikea inte upplyser kunderna om att det ryska trät inte är FSC-märkt och hur man ser på EU-experternas varning att allt ryskt trä i nuläget kan vara olagligt.

Möbelvaruhuset Ikea i Kungen kurva i Stockholm.
Möbelvaruhuset Ikea i Kungen kurva i Stockholm.

Framför allt har vi velat ha svar på när handeln med Ryssland slutligen ska upphöra.

Ikea har fram till nu valt att inte ställa upp på någon intervju.

Klockan 21 på tisdagskvällen kom i stället ännu ett skriftligt uttalande från möbelföretaget, denna gång från Henrik Elm, Global Supply Chain Manager på Inter IKEA Group:

”Den 3 mars bestämde vi oss för att pausa all produktion på de enheter som Ikea äger i Ryssland, men vi slutade även att köpa produkter tillverkade av externa leverantörer i Ryssland. Dessutom avbröt vi all affärsutveckling i landet. På grund av detta, samt efterlevnaden av internationella sanktioner och regler, stoppades mer än 85 procent av träet från Ryssland omedelbart. Vi kräver även att varje extern leverantör utanför Ryssland som fortfarande vill köpa trä därifrån får ett godkännande från Ikea.”

Fotnot: Henrik Elms uttalande finns att läsa i sin helhet längre ner.


Publisert:

LÄS VIDARE