Analysen: Datumet när Putin startar storkriget

Inom två veckor har Ryssland tappat sin anfallskraft i östra Ukraina, tror överstelöjtnant Joakim Paasikivi. I en ny rapport förutspår två forskare hur Vladimir Putin kommer att möta detta: Genom att eskalera konflikten i Ukraina till ett långdraget storkrig. De tror sig också veta exakt vilken dag det kommer att hända.

Går emot tidigare prognoser

Det är tecknen som pekar på storkrig

Då kan han mobilisera reserven