Afghanistanveteranernas mående undersöks

Jonas Grönvik/TT

Publicerad 2021-11-13

Alla svenska Afghanistanveteraner ska få svara på hur de uppfattar sitt deltagande i insatserna. Arkivbild.

Avslutningen av de internationella insatserna i Afghanistan har kallats ett misslyckande efter talibanernas maktövertagande.

Nu frågar Försvarsmakten alla svenskar som tjänstgjort i landet hur efterspelet påverkat dem.

Drygt 7 500 svenskar tjänstgjorde i Afghanistan mellan 2002 och 2020. Nu ska samtliga få delta i en Sifo-undersökning och tycka till om insatserna efter att de avslutats och talibanerna åter tagit makten i landet.

Afghanistanveteranerna får bland annat svara om de ställer sig positivt, negativt eller neutralt inställda till insatserna i stort. Det ställs också frågor om deras uppfattning har förändrats.

– Vi frågar hur den senaste tidens händelser har påverkat deras syn på deras insats i Afghanistan. Och även hur händelserna har påverkat deras mående, säger Christopher van Zant, projektledare för undersökningar vid Försvarsmaktens veterancentrum.

Får stå till svars

En annan fråga som ska undersökas är hur veteranerna påverkats av den omfattande medierapporteringen om de avslutade insatserna och talibanernas maktövertagande.

– Vi frågar om man har fått fler frågor om sin insats från sin omgivning. Och om de upplever att de har fått stå till svars för sin insats till följd av nyhetsrapporteringen.

Undersökningen är den första som omfattar samtliga svenskar som tjänstgjort i Afghanistan och är en del av en större undersökningsserie om deras egna erfarenheter.

Ska bli bättre

Insikterna ska bidra till att utveckla förbandens arbete med att möta utlandsveteraner och deras anhöriga. Kunskapen ska också hjälpa Försvarsmakten att förbereda soldater före, under och efter internationella insatser.

– Det kan till exempel handla om hur man går igenom förväntansbilder inför en insats. Vi ställer också frågor om det, ifall deras insats stämde överens med vad de förväntat sig.

Försvarsmaktens veterancentrum stödjer de lokala förbanden i arbetet med att möta utlandsveteraner och anhöriga.

– Veteraner ska få känna sig stolta för sina insatser. Även om det inte lett till en bestående förändring har de ändå gjort skillnad där och då på plats.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i mars nästa år.

– Då ska alla som tjänstgjort fått göra sin röst hörd och själva sätta ord på hur de upplever sin insats.