M föreslår riktade adhd-tester i utanförskapsområden – får kritik

Expert vid Karolinska institutet: Svår väg att gå

Moderaterna föreslår adhd-test till alla femåringar i utanförskapsområden.

Syftet är att fler ska medicineras och färre ska hamna i gängkriminalitet, uppger Expressen.

– Jag tror att det är en svår väg att gå. Ska ett sådant test bli effektivt måste det göras i alla områden, säger Lisa Thorell som forskar om adhd vid Karolinska institutet.

Förslaget kommer från Moderaterna i Stockholm: Ett snabbtest för adhd som riktas till barn i utanförskapsområden. De som får utslag ska sedan erbjudas en större utredning, uppgav Expressen på torsdagskvällen.

Finansregionrådet Irene Svenonius säger enligt tidningen att testerna ska göras på BVC redan vid fem års ålder och sedan följas upp vid flera tillfällen under skolgången:

– Ju tidigare man kan sätta in åtgärder, desto bättre förutsättningar.

Finansregionråd Irene Svenonius.
Finansregionråd Irene Svenonius.

Moderaterna hänvisar, enligt Expressens artikel, till två undersökningar.

Den första kommer från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm och gjordes 2015. Den visar å ena sidan att ”barn som bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden konsumerar läkemedel mot adhd i större utsträckning än barn som bor i mer välbeställda områden”.

Men rapportförfattaren konstaterar också att ”barn med invandrarbakgrund, framför allt de med rötter i Afrika, Mellanöstern, Sydvästasien och Asien, konsumerar adhd-läkemedel i mindre omfattning än svenska barn, ett samband som tycks förstärkas av att bo i ett bostadsområde med en hög koncentration av utrikesfödda”.

Den andra rapporten kommer från Kriminalvården och skrevs 2013. Den slår fast ett samband mellan adhd i barndomen och ökad risk för våldsbrott senare i livet.

Vill även driva frågan nationellt

Moderaternas rättpolitiske talesperson Johan Forssell är även ordförande för partiets Stockholmsförbund. Han säger till Expressen:

– Det finns ju inte en enda orsak till att en person blir kriminell, men på landets fängelser finns en stor representation av personer med adhd. Vi måste ge oss in i det här fältet om vi menar allvar med att bryta nyrekryteringen i gängen.

Riksdagsledamoten Johan Forssell är rättspolitisk talesperson för M, men också ordförande för partiets avdelning i Stockholms stad.
Riksdagsledamoten Johan Forssell är rättspolitisk talesperson för M, men också ordförande för partiets avdelning i Stockholms stad.

Enligt Expressen tror M att det kan vara avgörande att fler barn medicineras.

– Det kan vara det, det finns olika typer av behandlingar, säger Johan Forssell till tidningen.

Enligt artikeln ska förslaget beslutas i Stockholm, men M vill även driva frågan om adhd-tester nationellt.

Pressavdelningen: ”Inget tvång”

Aftonbladet har under torsdagskvällen sökt Moderaterna för att kunna ställa frågor om förslaget, men utan att någon av de ansvarige politikerna kunde återkomma.

Pressekreteraren Hanna Strömberg understryker dock i ett sms att adhd-testerna ska vara frivilliga.

”En sak som är bra att veta är att det inte handlar om något tvång”, skriver hon.

Docenten tveksam: Svår väg att gå

Lisa Thorell, docent i psykologi vid Karolinska institutet, forskar om adhd. Hon säger å ena sidan att underdiagnostisering i invandrargrupper är ett känt problem och att kopplingen mellan adhd och våldsbrott är välbelagd.

Men hon ställer sig tvekande till Moderaternas förslag att rikta testet direkt till barn i utanförskapsområden.

– Att screena för adhd låter som en bra idé, men då inte bara i utanförskapsområden utan överallt.

Varför?

– Jag tror att det är en svår väg att gå. Föräldrar i de här områdena kommer inte att låta sina barn screenas om det inte gäller alla. Man känner sig utpekad och inte som en del av samhället.

Docent Lisa Thorell forskar om adhd på KI.
Docent Lisa Thorell forskar om adhd på KI.

Enligt Lisa Thorell finns generellt ett större stigma kring mental ohälsa i invandrargrupper.

– Det gäller inte bara adhd. Det är jättesvårt i det här områdena. När skolan vill göra utredningar säger föräldrarna nej. Ska det bli effektivt måste det gälla alla.

”Medicin ingen quick fix”

Lisa Thorell efterlyser därför större tvångsmedel för skolorna.

– Vi har redan skolplikt. Om skolan tycker att man behöver göra en utredning på barnet är det konstigt att föräldrarna kan sätta sig emot det. Skolan har ett uppdrag att alla barn ska kunna nå kunskapsmålen.

Enligt Lisa Thorell är adhd-läkemedel lindrande i 70-80 procent av fallen och kan ges till barn i skolåldern. Men hon varnar för att se medicinering som en ”quick fix”.

– Identifierar man fler med behov behöver skolorna mer resurser för att hantera de här barnen. Man kan inte ge medicin och så är det klart, det är förenklande att tro det.

Vilka åtgärder behövs?

– Det är ofta svårt för en klasslärare att ge stöd på ett bra sätt. Man jobbar mycket med bildstöd och delar upp uppgifterna i mindre delar. Då behövs fler specialpedagoger och skolpsykologer och det har vi brist på redan nu. Dessutom behövs en allmänt ökad kompetens bland alla lärare.

Lisa Thorell ifrågasätter också hur barnavårdscentralerna ska kunna hantera alla tester med befintlig bemanning.

– Du kan ju ropa på fler lärare och fler poliser, men vi fyller inte utbildningsplatserna som redan finns. Då måste man ta tag i det först.

S-kritiken: ”Verklighetsfrånvänt”

Den socialdemokratiska oppositionen i Region Stockholm är kritisk till M-förslaget. Ebba Östlin, kommunalråd i Botkyrka, delar enligt Expressen Lisa Thorells invändning mot att bara testa för adhd i vissa områden. Hon efterlyser i stället våldsförebyggande åtgärder i framför allt skolan för att bryta nyrekryteringen till kriminella gäng.

Östlin säger också till tidningen att hon ”är tveksam till om Moderaterna verkligen har insyn” i den vård de redan bedriver:

– I Region Stockholm stänger man ner ungdomspsykiatrin och det tar närmare ett år att få en npf-diagnos. Så förslaget känns ganska verklighetsfrånvänt om man tittar på det Moderaterna gör i dag.

Publisert: