Så ska toppolitiker skyddas mot underrättelsehotet

Av:  TT

Hur man hanterar teknisk utrustning och trådlösa nätverk är ett område som Säpo tar upp i sin nya handbok. Arkivbild.
Hur man hanterar teknisk utrustning och trådlösa nätverk är ett område som Säpo tar upp i sin nya handbok. Arkivbild.

Bekantskaper från förr som ”plötsligt” dyker upp och intresserar sig för det politiska uppdraget. Kartläggningar av möten och avlyssning av telefoner.

Främmande makt utgör ett allt större hot mot Sverige och nu kommer Säkerhetspolisen med nya instruktioner om hur politiker kan skydda sig.

– Det finns ett ökat säkerhetshot, underrättelsehotet är tydligt för oss när det gäller den här typen av skyddspersoner, säger Fredrik Bratt, chef för Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet.

De skyddspersoner han syftar på, och som Säpo är satta att skydda, är de som ingår i den centrala statsledningen, det vill säga i huvudsak statsministern, alla statsråd och riksdagsledamöter. Säkerhetspolisen har de senaste åren beskrivit underrättelsehotet mot Sverige som breddat och fördjupat och att angreppen har intensifierats. Det här är något som även påverkar politiskt aktiva och som gör att de behöver vara extra aktsamma.

En tillfällighet?

Det gör också att Säkerhetspolisen ger ut en uppdaterad version av sin handbok om personlig säkerhet, som nu också inkluderar råd om hur hoten från främmande makt kan hanteras.

– Vi är tydligare nu med handfasta råd och tips, nästan i form av checklistor, hur man använder sociala medier på ett tryggt sätt, hur man använder sin tekniska utrustning, hur man på kampanjmöten och publika platser bäst ska förbereda sig, säger Fredrik Bratt.

I handboken beskrivs exempelvis hur främmande makt ofta arbetar långsiktigt och hur politiskt aktiva kan bli uppsökta av personer man tidigare i karriären bekantat sig med.

”Mötet kan verka vara en tillfällighet, men om denna person efter en tids återupptagen kontakt i detalj börjar intressera sig för det politiska uppdraget och att få information bör det väcka misstanke”, skriver Säpo.

Öppna källor

Myndigheten råder också politiker att vara försiktiga med vilken information man öppet delar med sig av och att helst berätta om saker som redan har skett och inte om kommande händelser.

”Tänk på att säkerhets- och underrättelsetjänster runt om i världen systematiskt inhämtar information från öppna källor”, skriver Säpo.

Utlandsresor är ett annat riskmoment som Säpo lyfter, då politiker kan bli kartlagda eller utsatta för underrättelseinhämtning:

”Utifrån främmande makts perspektiv finns arenor där det är lätt att överhöra samtal eller komma över papper eller datorer. Exempel på sådana platser är flygplan och flygplatser, men även bussar och tåg, konferenser, mässor och i hotellreceptioner.”

Avvägningar och riktningar

De länder som Säpo återigen pekar ut som mest aktiva är Ryssland, Kina och Iran.

– Generellt sett handlar det om att få information, om kommande beslut, avvägningar, riktningar som man tänker ta som kan påverka relationerna med andra, säger Fredrik Bratt.

TT: Finns en tillräcklig aktsamhet kring detta bland era skyddspersoner?

– Generellt sett så finns en kunskap i de här frågorna, men vi och andra myndigheter tillsammans med våra skyddspersoner måste öka den. Om vi gör det kommer den totala motståndskraften mot det här också att öka.

Handboken delas ut till berörda och kommer även att kunna laddas ned digitalt. Och det är inte bara Säpos direkta skyddspersoner som kan ha nytta av den, enligt Fredrik Bratt.

– Det är en medveten tanke från oss, att de här råden är handfasta och de kan användas även av fritids- eller kommunpolitiker, eller av alla som behöver dem helt enkelt.

Publisert: