Arkeologer har hittat Bellmans Pelikan

Amanda Alvarsson/TT

Uppdaterad 2022-01-23 | Publicerad 2022-01-22

Carl Michael Bellman diktade och sjöng om flera krogar i 1700-talets Stockholm.

Nu har arkeologerna vid Slussenbygget hittat lämningarna efter en av skaldens favoritkrogar – Pelikan.

Huset där den dåtida restaurang Pelikan bedrev sin verksamhet från 1730-talet revs på 1930-talet för att göra plats åt trafikplats Slussen.

Den stora ombyggnationen vid Slussen i centrala Stockholm har pågått under flera år.
Den stora ombyggnationen vid Slussen i centrala Stockholm har pågått under flera år.

Förr i tiden grävde man inte ur marken vid en ombyggnation utan fyllde i stället igen området och byggde nytt ovanpå. Det gör att arkeologer i dag kan finna relativt intakta lämningar av byggnader som stod där tidigare och med hjälp av historiska arkiv fastslå vilken byggnad det handlar om.

– Nu står vi vid källaren till byggnaden som bland annat inrymde restaurang Pelikan. Det intilliggande huset var Café Klotet, ett slags ölcafé. Där kunde man köpa en tallrik sill och potatis för tolv öre och en stor sup för sex öre. På nedre våningen vistades hamnarbetare och på den lite finare övervåningen fanns det som kallades för ”damrummet”, säger Philip Tonemar, projektledare på Arkeologikonsult.

Philip Tonemar från Arkeologikonsult är projektledare för undersökningen vid Slussen.
Philip Tonemar från Arkeologikonsult är projektledare för undersökningen vid Slussen.

Öppnade 1664

Restaurang Pelikan öppnade 1664 och hade under olika perioder rykte om sig att vara Söders bästa restaurang. Under Bellmans tid var det en hamnkrog för alla som jobbade vid kajerna där Gamla stan mötte Söder.

På 1860-talet beskrevs krogen som en av de bästa i Stockholm för en supé: ”där skickliga hushållerskor lagar sund och välsmakande svensk husmanskost”.

Bellman diktade bland annat om restaurangen i samlingen ”Bacchus i Båten” med orden: ”Nå mina Bröder, Vi går åt Söder, Just gerade uppå Pelican”.

Vy Slussen från omkring år 1930. Restaurang Pelikan syns i mitten. Gamla Katarinahissen längst till vänster. Arkivbild.
Vy Slussen från omkring år 1930. Restaurang Pelikan syns i mitten. Gamla Katarinahissen längst till vänster. Arkivbild.

Utgrävningen kring tegelstrukturen visar källarväggarnas översta del, med valv och flera ”gluggar” längs med fasaden som antingen var till för ljusinsläpp eller för att frakta ner kol som användes till uppvärmning av huset.

– Vi har inte funnit något oväntat ännu, men det kan finnas kvarlämnade saker på källargolvet när vi kommer ner dit, säger Philip Tonemar.

Resterna av källaren till huset där restaurang Pelikan bedrev sin verksamhet i 200 år.
Resterna av källaren till huset där restaurang Pelikan bedrev sin verksamhet i 200 år.

Välbevarad medeltid

Tegelstommen kommer att plockas ner och fraktas bort. Gluggarna, märkt tegel och utvalda delar av lämningen kommer att sparas och ställas ut. Sedan fortsätter grävandet ännu djupare ner i marken.

– Vi ska gräva ner totalt 14 meter så vi har 10 meter kvar. Det vi hoppas att finna då är välbevarad medeltid. Vid den förra undersökningen vi gjorde hittades välbevarad medeltid och det var första gången man kunde belägga det på Södermalm, säger han.

Bygget av nya Slussen sker på kulturhistorisk mark där arkeologer hittat lämningar från vikingatiden.
Bygget av nya Slussen sker på kulturhistorisk mark där arkeologer hittat lämningar från vikingatiden.

Ombyggnationen av Slussen sker på kulturhistorisk mark där man funnit lämningar från så tidigt som vikingatiden. Svensk historia skrevs om när arkeologer 2013 fann stenlagda gator och murade hus med tegeltak och glasfönster. Lämningar som visade på en högre materiell standard i Stockholm under 1300-talet än vad man tidigare trott.

– Nu har vi chans att undersöka en jättestor yta som en fortsättning på den förra undersökningen 2013. Det känns fantastiskt roligt att fortsätta bygga på den kunskapen om förstaden på Södermalm. Det är en ynnest att få vara med om, säger han.

Skalden Carl Michael Bellman med luta.
Skalden Carl Michael Bellman med luta.

LÄS VIDARE