Aftonbladet kritiseras av MEN

I en krönika om Isabella Löwengrip på aftonbladet.se beskrevs en person som gangster. Dessutom gick det att förstå vem mannen var trots att han inte var namngiven. Mediernas Etiknämnd (MEN) klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Aftonbladet publicerade den 27 november 2018 en krönika på aftonbladet.se med rubriken Blondinbella showar på, signerad [skribent angiven]. Underrubriken löd: [Skribent angiven] om Isabella Löwengrip – ett barn av sin tid.

I krönikan stod bland annat: ”Det är svårt att inte engagera sig i Isabella Löwengrip, född 1990, eftersom hennes liv har utspelat sig inför öppen ridå sedan hon började blogga som fjortonåring. I mars utsåg Veckans Affärer henne till näringslivets mäktigaste kvinna. … Och nu visar det sig att hon dessutom har blivit blåst av en gangster. … I söndags meddelade Löwengrip att hennes ”team” hade brutit med gangstersnubben.” 

Tidningen publicerade även flera artiklar på aftonbladet.se under perioden 22 november till och med 27 november rörande Isabella Löwengrip. Dessa artiklar är inte anmälda, men intressanta för bedömningen då artiklarna handlar om det plötsliga uppbrottet från pojkvännen, Löwengrips oro för sin säkerhet efter att kriminella personer uppsökt influeraren och frågat efter en person i hennes närhet och bloggarens flykt från Sverige. 

Den 27 november publicerades en artikel på aftonbladet.se, Aftonbladet Plus (bakom betalvägg), med rubriken X-åringen talar ut: ”Har inga relationer till kriminella”. 

Anmälaren: En allvarlig anklagelse

NN anmälde krönikan där han kallades ”gangster” och ”gangstersnubbe”. Det skedde fem dagar efter att Aftonbladet hade namngett honom och publicerat en bild på honom i artikeln Isabella Löwengrip singel igen (den 22 november). Skribenten hänvisade också till tidpunkten för deras uppbrott, vilket tydliggjorde att det rörde sig om honom. 

Det var en allvarlig anklagelse att kalla någon gangster. Han fick ingen möjlighet till samtidigt bemötande. När NN kontaktade Aftonbladet och påtalade den felaktiga anklagelsen ändrades inte texten. 

Tidningen: Inte pekat ut honom

Aftonbladet svarade genom ställföreträdande ansvarig utgivare Lena Mellin. Krönikan var en reflektion över fenomenet Isabella Löwengrip. I texten refererade skribenten till att Löwengrip ”i söndags”, alltså den 25 november, skulle ha sagt att hon och hennes team brutit med gangstersnubben. Inget av detta var varken en referens till nuvarande eller tidigare pojkvänner, sambor eller andra manliga bekanta. 

Tidningen publicerade artikeln om att paret hade gått skilda vägar den 22 november, en torsdag. ”I söndags” refererade alltså inte till tidpunkten för uppbrottet. I nyhetsartiklarna kallades han inte för pojkvän, ex-pojkvän, sambo eller liknande. Det var inte möjligt att med ledning av andra texter förstå vem som avsågs i krönikan. 

PO: Skillnad på krönikor och nyheter

Isabella Löwengrip är en framgångsrik företagare och en av landets mest kända influerare. Det finns därför inget att invända mot att tidningen skrev om händelsen. Den anmälda publiceringen är åsiktsmaterial. Till skillnad från exempelvis en nyhetsartikel, framgår det av en krönikas karaktär att skribenten presenterar sina åsikter. Det innebär inte att tidningen i en krönika får orsaka enskilda personer oförsvarliga publicitetsskador.

I krönikan stod: ”Och nu visar det sig att hon dessutom har blivit blåst av en gangster. … I söndags meddelade Löwengrip att hennes ’team’ hade brutit med gangstersnubben. Likt en drottning har hon ett helt hov som städar upp. Under Black friday varvade hon kunderbjudanden med statusuppdateringar om hur hotad hon var, vilket gör allt extra samtida och bisarrt.”

Släkt, vänner och bekanta till anmälaren och Löwengrip kan antas ha viss kännedom om händelserna. Det finns även många som följer Löwengrips liv noga genom hennes blogg, där hon skrev om händelserna. Det finns alltså en viss krets som enbart utifrån uppgifterna i krönikan kunde identifiera att det var ex-pojkvännen, anmälaren, som var den ”gangstersnubbe” Löwengrip brutit med. 

Skrev om uppbrottet

Fem dagar innan krönikan publicerades skrev Aftonbladet om parets uppbrott. Anmälaren omskrevs med namn och bild i artikeln Isabella Löwengrip singel igen (den 22 november). I artikeln citerades också ett av Löwengrips blogginlägg: ”… Det har inträffat en sak som gjort att NN och jag inte ses mer och av vissa anledningar behöver jag gå ut med det nu.”

Därefter har Aftonbladet rapporterat om att kriminella har sökt upp Löwengrip i hemmet och frågat efter ”en person i hennes närhet”. Personen har även beskrivits som ”X-åringen”. Tidningen har också skrivit, dagen innan krönikan publicerades, att Löwengrips säkerhetsteam gått in och brutit banden med personen. Även läsare som läser krönikan i ljuset av Aftonbladets tidigare publiceringar kan alltså förstå vem som är omskriven som ”gangster”.

Svårt försvara sig efteråt

Att beskriva en person som gangster eller gangstersnubbe, särskilt i samband med en påstådd pågående hotbild, är nedsättande. Begreppet har tydlig koppling till kriminalitet. Det är också en viktig skillnad på att beskriva personer utanför Löwengrips hus som kriminella, och att beskriva anmälaren som kriminell. Den skillnaden framgår inte av krönikan. 

Beskrivningen av anmälaren som gangster i krönikan görs i stället reservationslöst, vilket har orsakat honom en allvarlig publicitetsskada. 

Tidningen har inte tillmötesgått anmälarens begäran om att ta bort ordet ”gangster” i krönikan. I stället erbjöds han att bemöta uppgifterna. Det är dock svårt att försvara sig mot den typen av påståenden i en efterföljande publicering. I det här fallet innebär inte erbjudandet om genmäle att skadan som krönikan föranlett blivit försvarlig. PO noterar också att tidningens re-write av intervjun med anmälaren i Expressen ligger bakom en betalvägg. 

Sammantaget innebär de reservationslösa uppgifterna om gangster och gangstersnubbe i krönikan att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Publiceringen strider mot god publicistisk sed.

Därför fäller nämnden artikeln

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Publisert: