Migrationsverket: Utvisningen av Selma Yohannes var fel

Av: Staffan Lindberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Beslutet att utvisa Selma Yohannes ensam till Italien baserades på felaktiga uppgifter.

Det uppger Migrationsverket – efter Aftonbladets granskning.

– Vi hade aldrig fattat ett sådant beslut om att överföra henne om vi uppfattat att Italien inte skulle ta emot henne, skriver myndigheten.

Aftonbladet har ställt en rad frågor till Migrationsverket om Selma Yohannes fall, som myndigheten valt att besvara skriftligt.

Aftonbladet: Migrationsverkets handläggare uppgav för Selma Yohannes i ett möte i september 2017 att hon inte kommer att lämnas ut före sin 18-årsdag. Kort därefter fattas beslut om tvångsåtgärder. Hur ser ni på det löftet i dag?

Migrationsverket: Det är svårt att svara exakt på vad enskilda handläggare i detta fall har lovat Selma. Det handlar om specifika omständigheter för tre år sedan och längre bakåt i tiden.

Aftonbladet: Är det rimligt att utfärda ett sådant löfte till ett barn för att sedan bryta det?

Migrationsverket: Se svar ovan.

Aftonbladet: Anser ni i dag att det var rimligt att förvarsplacera en 16-årig ensam flicka med tanke på lagens krav på att ta särskild hänsyn till det asylsökandes barnets bästa?

Migrationsverket: Att barn utan vårdnadshavare tas i förvar är ovanligt och det finns en begränsning på 72 plus 72 timmar. Men om ett barn måste tas i förvar är det ytterst viktigt att beslutande myndigheter undviker att barnet vistas i förvaret en längre tid, exempelvis genom att barnet tas i förvar först kort inpå avresan. I Selmas fall var det ett dygn. Detta är också något som förtydligats ytterligare i våra riktlinjer.

Aftonbladet: Selma Yohannes utvisas i november 2018 till Italien. När hon kommer dit får hon besked från italienska myndigheter att hennes uppehållstillstånd i landet tvärtemot era uppgifter inte är giltigt. Hur ser ni på det?

Migrationsverket: Det är såklart olyckligt att det inte framkom tidigare. Vi har handlagt hennes ärende utifrån de uppgifter vi har haft från ett annat lands myndighet och därför har utvisningen genomförts. Vi hade aldrig fattat ett sådant beslut om att överföra henne om vi uppfattat att Italien inte skulle ta emot henne, men det fanns då inga uppgifter som pekade mot att det skulle bli så.

Migrationsverket svarar nu på kritiken.
Foto: TT
Migrationsverket svarar nu på kritiken.

Aftonbladet: Ni uppger i PM och mejlväxlingar med gränspolisen att hon förs över till ett ”barnhem”. Men transitboendet där hon hamnar är låst.

Migrationsverket: Vi har inga möjligheter att komma med synpunkter på vilken typ av boende ett annat land väljer att placera personen som överförs. Det är upp till det aktuella landet att se till att följa regler och förordningar. Vi ska se till att det finns ett ordnat mottagande och en kontakt i mottagarlandet som ser till att barnet får en lämplig placering.

Aftonbladet: Selma Yohannes har i juli 2020 beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Hur ser ni på detta?

Migrationsverket: Vi har beviljat henne uppehållstillstånd eftersom nuvarande omständigheter ger henne asylskäl. Det tidigare avvisningsbeslutet har preskriberats och hon har fått en ny prövning. Där har vi bedömt att hon utifrån det hon riskerar att utsättas för vid ett återvändande till sitt hemland ska beviljas asyl i Sverige nu när ärendet prövats på nytt.

Aftonbladet: Ser ni något skäl till självkritik när det gäller er hantering av Selma Yohannes fall?

Migrationsverket: Utgår man från hur ärendet såg ut då och de uppgifter som fanns i Selmas ärende så har vi inte handlagt ärendet felaktigt. De olika ansökningar som har skett, först genom hennes mamma där hon varit medföljande och sedan som ensam sökande, har hanterats på ett korrekt sätt. Hennes ärenden har också prövats i domstol ett antal gånger. Det är förstås olyckligt att hon har fått gå igenom så många olika prövningar under en så lång tid, det är nog alla inblandade överens om. Samtidigt måste vi utgå från vilka uppgifter vi har just då när vi fattar våra beslut.

Publicerad:

LÄS VIDARE