Ideella krafter samman för att hjälpa äldre

Av:  TT

Frivilligorganisationer i landet går samman för att stötta äldre som på grund av virusutbrottet inte kan handla i sin lokala matbutik eller besöka apoteket.

– När en kris drabbar samhället så mobiliseras en medmänsklighet och en frivillighet spontant, säger Martin Ärnlöv generalsekreterare på Röda Korset.

På många håll i landet är arbetet redan i full gång med att hjälpa äldre och personer i riskgrupper som uppmanas att hålla sig hemma och dra ner på besök från vänner och familj.

– Nu är det en stor grupp personer som hamnar i isolering. Det här är personer som i vanliga fall inte behöver den här typen av stöd av sin kommun och som inte är kända på det viset. Och en hel del är också ensamma. Vi har sett att det att behövs ett gemensamt upplägg, säger Martin Ärnlöv.

Lokala volontärer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med fem frivilligorganisationer i landet – Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges stadsmissioner – nått en överenskommelse för att stötta kommunerna ytterligare.

Röda Korset kommer att ha en övergripande koordinerande roll i samtalet med kommunerna, men det blir upp till kommunerna själva och frivilliga att samordna resurserna och fördela behovet på lokal nivå. Tanken är att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som redan finns i 155 av landets kommuner – och hjälpa till att assistera de kommuner som saknar den hjälpen.

– Det innebär att det är lokalt frivilliga som känner orten och medborgarna som kommer vara de aktiva i det här. Det gör också att tryggheten ökar, att man kan känna sig trygg och säker, säger Martin Ärnlöv.

Fredrik Lennartsson, avdelningschef på SKR säger att det är en väldigt välkommen avlastning för kommunerna, som har varit under ökad press sedan fler äldre har behövt hjälp.

– Det är värdefullt för de som behöver stödet, men det är också en manifestation för att vi löser det här tillsammans, säger han.

Kokar av vilja

Tanken med överenskommelsen är att samla civilsamhället ytterligare och öka insatserna. Arbetet är redan i gång, betonar Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Men nu skalar man upp. Och det är många som vill hjälpa till.

– Det kokar ute i min rörelse av vilja att göra saker, säger Eriksson.

– Vi med vår distriktsorganisation och alla våra 20 000 föreningar har hyggliga möjligheter att göra en insats till det allmänna.

Arbetet är tänkt att pågå så länge det finns rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att personer över 70 år ska stanna hemma och dra ner på sina sociala kontakter. Svante Werger, särskilt rådgivare på MSB, är nöjd med upplägget.

– Det här är stort faktiskt. Det är en samhällsmobilisering och en mobilisering av människors kraft och vilja att göra nytta i en svår situation, säger han.

Publisert:

LÄS VIDARE