Mörk park upprör hundratals Malmöbor

Motionärer vill nu få till en bättre belysning i Pildammsparken. – I grund och botten är jag positiv till förslaget, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.
Motionärer vill nu få till en bättre belysning i Pildammsparken. – I grund och botten är jag positiv till förslaget, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Pildammsparken är alldeles för mörk och behöver mer lampor.

Det anser hundratals Malmöbor - som skrivit under ett förslag om bättre belysning.

– I grund och botten är jag positiv till förslaget, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Ett av förslagen som mottagit flest röster på Malmöinitiativet, plattformen där Malmöbor kan lämna in medborgarförslag, på senare tid är ”Pildammsparken kan bli tryggare för alla med bättre belysning”.

Förslagsställaren menar att belysningen i Pildammsparken är för dålig under dygnets mörka timmar. Det skapar i sin tur både stress och rädsla för kvällsmotionärer.

På två och en halv vecka har förslaget samlat in över 250 underskrifter, och är nu under behandling hos tekniska nämnden.

– Vi håller på att byta ut all belysning i Malmö mot ett vitare sken istället för det gulare sken som varit de gångna åren, för att göra det tryggare. Då ser man tydligare och man ser bättre. Det kommer även att göras i och kring våra parker, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Skeptiska kring naturområden

En utökad belysning i Pildammsparken menar förslagsställaren skulle kunna göra en stor skillnad för Malmöbors hälsa och välmående, då en bättre belysning skulle medföra att fler kan träna i och promenera i parken även när det är mörkt.

För att det ska bli mer lampor kring motionsslingan krävs det först att man utreder hur det skulle påverka djurlivet i parken.

– Det får vi se lite närmare på. Jag vet att vi är lite skeptiska vad gäller naturområden, då det förstör djurlivet. Men det är en annan sak i en park och det är mycket möjligt att vi kan belysa parken bättre än vad vi gjort. Sammanfattningsvis är jag i grund och botten positiv till förslaget, säger Schönström.

Den nya belysningen som installeras runt om i Malmö är ett långtgående projekt.

”Tillmötesgå det där vi kan”

– Det pågår jämnt och ständigt men det tar väldigt lång tid då vi har väldigt mycket belysning att byta ut i Malmö. Vi har framförallt prioriterat de område där vi ser att människor känner sig mest otrygga och där vi faktiskt har en hel del brottslighet. De områdena prioriteras först.

– Men resten av belysningen kommer kontinuerligt att bytas ut. Det ger väldigt, väldigt stor effekt om man bort det gula skenet - det jag kallar för mysbelysning - mot det vita skenet. Det blir enormt mycket klarare och man ser mycket bättre.

Att det på platser likt Pildammsparken ska finnas belysning som bidrar till trygghet är av stor vikt.

– Vi vet att vi så här års tid lever i ett väldigt mörkt land där blir det blir mörkt tidigt och är mörkt länge. Då är det klart att vi ska tillmötesgå det där vi kan.

Publisert:

LÄS VIDARE