Preemraffs planer delar Lysekil

Av:  TT

Fler arbetstillfällen – men också en stor ökning av utsläppen.

Frågan om Preemraffs utbyggnad har delat Lysekil i två läger.

– Det har blivit allt mer polariserat, säger Inge Löfgren på Naturskyddsföreningen.

Här och var trotsar hundägare, lunchsugna och andra Lysekilsbor det ruggiga vädret. Men centrala Lysekil, som sommartid är fullt av aktivitet, ger ändå ett lätt sömnigt intryck i början av mars.

Annat blir det under den kommande veckan, då domstolsförhandlingarna om Preems planerade utbyggnad strax norr om den bohuslänska staden hålls i societetshuset Oscars.

Det väntas busslaster av demonstranter från bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå till starten av Mark- och miljööverdomstolens prövning på tisdag. Samtidigt har en nystartad Facebookgrupp på ja-sidan på ett bara några dagar fått tusentals medlemmar.

Lysekil har hamnat i fokus i klimatdebatten – och blivit en tudelad stad på köpet.

– Det har blivit en infekterad fråga. Det är en jättestor grupp som tycker att det ska byggas ut. Men gruppen som är emot växer också, säger Inge Löfgren, som är ordförande för Naturskyddsföreningen i Lysekil-Munkedal.

– Det är mer svart eller vitt och det ser man i tidningen också, på insändare och liknande.

Kritiserad anläggning

Oljeraffinaderiet vid Brofjorden var hårt kritiserat redan i samband med starten 1975. Drygt 40 år senare har debatten tagit ny fart på grund av Preems ansökan om nytt miljötillstånd. Både kommunstyrelsen och den första rättsliga instansen har sagt ja. På motståndarsidan finns flera miljöorganisationer och ett 50-tal privatpersoner vars överklaganden nu ska tas upp av domstolen.

Inge Löfgren möter upp i Lahälla på norra sidan om fjorden, där raffinaderiet ligger inom synhåll och flera fastighetsägare ställt sig bakom protesterna mot utbyggnaden. Han kallar rättsförhandlingarna för ett "vägskäl för klimatpolitiken", trots Preems försäkran om att miljötillståndet behövs för att bolaget ska kunna ställa om till en mer miljövänlig produktion.

– Man kan inte först bygga ut det för 15 miljarder och sedan efter tio år börja avveckla det. Det är något som inte är logiskt, säger Inge Löfgren.

– Att man anger att man ska bli klimatneutral och att man ska lagra koldioxiden nere i marken, det är kanske lite svepskäl för att få det här tillståndet.

Preem vill bygga ut raffinaderiet för att kunna ta om hand om tjockolja, en restprodukt av dagens produktion, på ett miljövänligare sätt. Men det skulle samtidigt leda till att anläggningens utsläpp av koldioxid ökar rejält.

Bolaget har under processen minskat den planerade utbyggnaden och även lyft fram flera åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Det är dock fortfarande för mycket, anser nej-sidan.

"Fattar inte"

Men långt ifrån alla Lysekilsbor håller med.

Inte minst är Preemraff redan med dagens omkring 600 arbetstillfällen oerhört viktigt för staden, påpekar Mikael Magnusson och Lars-Olof Olsson, som står och samtalar på Kungstorget.

– Jag fattar inte motståndet. Samtidigt som Lysekil håller på att dö, allting flyttar till Uddevalla och Torp, säger Mikael Magnusson.

– Industrierna har lagt ner, de låg ju ute på Grötö här förut, men det finns inte något kvar, inflikar Lars-Olof Olsson.

TT: Men hur ser ni på miljöaspekterna som motståndarna lyfter fram?

– Det finns nog ingen som tillverkar diesel mer omsorgsfullt än Preem. Så ska vi tänka Lysekil eller ska vi tänka hela världen? Det är självklart att alla måste bry sig om klimatet, men det är ju inte en lokal fråga, säger Mikael Magnusson.

Torsten Wadstein, ute på promenad med sina hundar, är inne på samma spår.

– Det är väl bättre att göra det här, där de gör det mer miljövänligt, säger han.

Regeringens beslut

Det är också Preems huvudsakliga argument. Enligt vd:n Peter Holland är miljötillståndet ett viktigt led i bolagets ambition att ställa om sin produktion till förnybara alternativ.

– Vi lämnade in vår ansökan om ett miljötillstånd redan 2016 – det visar att tillståndsprocesser som handlar om den gröna omställningen måste snabbas upp, säger han till TT via Preems presstjänst.

– För varje dag som går fördröjs möjligheten att producera mer förnybara drivmedel vid vårt raffinaderi i Lysekil.

Rättsförhandlingarna pågår under den kommande veckan. Efter ett yttrande från domstolen blir det sedan till slut regeringen som ska säga ja eller nej till Preems planer.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN