Tegnell: Bra om fler yngre är smittade här än i andra länder

Av: Sophie Stigfur

Publicerad:
Uppdaterad:

Just nu intensivvårdas nästan 30 personer för corona i Sverige som är betydligt yngre än vad Folkhälsomyndigheten pekat ut som riskålder.

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar dock att det inte går att dra några nya slutsatser utifrån siffrorna.

– Men eftersom yngre har stor chans att klara sig kan man förstås hoppas att det fortsätter såhär.

Just nu intensivvårdas nio patienter i Sverige som är mellan 26 och 49 år gamla för corona. Ytterligare tjugo personer mellan 50–65 år ligger också inne på IVA. De svenska siffrorna skiljer sig därmed i från exempelvis Italiens – då det här just nu rör sig om yngre personer.

Beskedet har fått många att reagera och anklaga Folkhälsomyndigheten för såväl okunskap som mörkläggning, då man tidigare pekat ut 70-plussare som den stora riskgruppen när det kommer till covid-19.

Högisoleringsrum på infektionskliniken på Karolinska i Huddinge.
Foto: Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN
Högisoleringsrum på infektionskliniken på Karolinska i Huddinge.

”Vore fantastiskt”

Men enligt statsepidemiolog Anders Tegnell finns ingen grund till oro.

Han menar att det inte går att dra några slutsatser när det gäller en så liten grupp. Tegnell hänvisar istället till data från Kina och Italien, där man har betydligt större underlag.

– I Italien är 85 procent av de döda över 85 år gamla. Ingenting talar för att sjukdomen skulle se annorlunda ut här, det vore väldigt egendomligt. Men eftersom yngre har stor chans att klara sig kan man förstås hoppas att det fortsätter såhär, så att vi håller smittan borta från de äldre som faktiskt kan dö, säger han och fortsätter:

– I så fall skulle vi ha lyckats med det som många andra länder misslyckats med, nämligen att hålla smittan borta från de äldre och det vore fantastiskt.

Foto: IVARSSON JERKER/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN
Statsepidemiolog Anders Tegnell.

Skidresor en förklaring

Förklaringen till varför flera relativt unga just nu intensivvårdas är bland annat att många i åldersgruppen varit på skidresa i Italien under sportlovet, enligt Tegnell. Tusentals av dessa testades när de kom hem och några hamnade i sjukvården.

– Det vi ser nu visar bara hur smittan började i Sverige, inte hur det kommer att vara.

Samtliga av de yngre på IVA som Tegnell fått information om bär på andra underliggande sjukdomar.

– Det är inte vilka unga som helst. De fall jag känner till bedöms också ha stor chans att klara sig. Även om man är i medelåldern och har en svår lungsjukdom löper man betydligt mindre risk att bli svårt sjuk av corona än en frisk äldre person.

För tidigt att förutspå kulmen

Sahlgrenska universitetssjukhuset gick igår ut med en prognos där man förutspådde att kulmen, där flest personer behöver sjukhusvård på grund av corona, kommer att nås kring den 1 april. Något Tegnell vänder sig emot.

– Det är rätt mycket gissningar man petar in i en sådan prognos. Det är lite tidigt än och jag tycker att man bör vara försiktig. Det beror ju på hur väl vi lyckas med våra åtgärder. Lyckas vi bra kommer peaken att nås längre fram men bli mycket lägre vilket vore väldigt bra.

Publicerad: