Inte tillräcklig insyn när chefer tillsätts i Göteborg

avOmni

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Illustrationsbild

Stadsrevisionen påvisar flera brister vid Göteborgs stads rekrytering av chefer inom förvaltning och kommunala bolag. I en rapport skriver stadens revisorer bland annat att processerna vid rekryteringen behöver bli mer transparanta och att allmänheten ska ges större insyn.

Något som revisorerna slår ned på är att processen till stor del sker muntligt och att det därför saknas dokumentation, vilket gör det svårt att bedöma rekryteringen i efterhand.

”Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att, utifrån sin stödjande och vägledande roll, stärka processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer så att legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs”, skriver Stadsrevisionen i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM