Besked om mordet på rumänske EU-migranten

avTT

Foto: Adam Ihse/TT
På måndag håller åklagarmyndigheten och polisen presskonferens om det uppmärksammade fallet där en rumänsk EU-migrant i 50-årsåldern dödades i Huskvarna. Arkivbild.
Foto: Adam Ihse/TT
Det var den 8 augusti som en man hittades död i en park i Huskvarna. Först två veckor senare, efter obduktionen, ändrades rubriceringen till mord. Arkivbild.

Den rumänske EU-migranten hittades dödad i slutet av sommaren i en park i Huskvarna. Misstankarna riktades snart mot två tonåringar.

Nu väntas besked från åklagaren om vad som händer i det mycket uppmärksammade fallet.

Två pojkar – en 16-åring och en 14-åring – har pekats ut som misstänkta. 16-åringen har under flera veckor suttit häktad. Båda är nu omhändertagna enligt lagen om vård av unga (LVU).

Det var den 8 augusti som en rumänsk EU-migrant i 50-årsåldern hittades död. Först två veckor senare, efter obduktionen, ändrades rubriceringen till mord. Misstankarna riktade sig mot ett ungdomsgäng som hade trakasserat mannen under längre tid. Utredningen kom tidigt att fokusera på de två pojkarna.

Under måndagen hålls en presskonferens där åklagaren Linda Schön väntas ge besked om vilka beslut hon har fattat angående misstankarna om mord.

16-åringens advokat Anders Tolke vill inte föregripa det som kommer att sägas på presskonferensen.

"Jag har i nuläget inga kommentarer mer än att vi avvaktar åklagarens beslut i åtalsfrågan", skriver han i ett sms.

Speciella regler

Speciella regler gäller när det handlar om mål med misstänkta under 18 år. När en person som är mellan 15 och 17 år misstänks för att ha begått ett brott gäller särskild lagstiftning som säger att rättsprocessen ska gå skyndsamt.

Enligt paragraf 4 i det som kallas LUL ska "beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke". Men ett undantag finns som handlar om "utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter". Och det har varit fallet i det här ärendet, där det nu har gått tolv veckor.

Om åklagaren så beslutar kan 16-åringen ställas inför rätta. Men för den som är under 15 år gäller speciella regler. Åklagarmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att "antingen avslutas utredningen och protokoll skickas till socialtjänsten. Eller så avslutas utredningen och bevistalan väcks".

Rättegång och bevistalan

En bevistalan innebär att man försöker fastställa vad det är som hänt. Men det utdöms inget straff.

– Man kan ha en rättegång och en bevistalan samtidigt. Om inte annat så kan man åberopa den unge som så kallad medmisstänkt. Då spelar det ingen roll om man är under 15 år, säger Lars-Erik Bergström, lagman vid Falu tingsrätt, som själv har gjort just så vid flera tillfällen.

Med en gemensam rättegång och bevistalan kan rätten fastställa vad som har hänt. Och den som är straffmyndig får sitt straff vid fällande dom – medan den som är under 15 år och förklaras skyldig i stället tas fortsatt om hand av sociala myndigheter.