För mycket kaffe - du kan dö i förtid

avErik Melin

NYHETER

Dricker du mer än fyra koppar kaffe per dag löper du ökad risk att dö i förtid.

Särskilt unga personer bör se över hur många baljor java de får i sig.

Den slutsatsen drar forskare bakom en ny amerikansk studie.

Det finns ett samband mellan hög kaffekonsumtion och allmän dödlighet. Den tråkiga domen gäller grupperna män samt män och kvinnor under 55 år, visar ett resultat i en ny studie som gjorts vid Mayo Clinic i Rochester, USA.

De i grupperna som drack mer än 28 koppar i veckan, 4 per dag, löpte större risk att dö än de som drack mindre.

Unga personer i studien som drack mer än 28 koppar i veckan löpte 21 procent större risk att dö jämfört med unga som inte drack kaffe.

Ökar blodtrycket

I studien skriver man att kaffe är en mycket bra antioxidant-källa som också kan verka anti-inflammatoriskt. Man skriver dock att drycken också kan öka adrenalin- och insulinnivåer i kroppen, samt öka blodtrycket, vilket kan göra att den samlade effekten av drycken är negativ.

Även en genetisk känslighet för koffein kan ligga bakom den ökade dödligheten.

Max: 4 koppar

Slutsatsen i studien är att unga personer bör föreslås att minska sitt koffeinintag, genom kaffedrickande. Man bör inte överstiga fyra koppar per dag.

Resultaten i studien grundar sig på uppgifter från en livsstilsundersökning, där kaffeintag var en av punkterna.

Totalt har 43 727 personer deltagit i studien, 33 900 män och 9 827 kvinnor. Under studietiden inträffade 2 512 dödsfall i studiegruppen, 32 procent till följd av hjärt- och kärlsjukdomar.

Medianvärdet för hur länge man följde studiepersonerna vara 17 år.