Reinfeldt om FRA: "Jag förutsätter att lagen följs"

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) litar på att FRA följer svensk lag i signalspaningen – och ser ingen anledning för regeringen att agera.

– Tills annat meddelats förutsätter jag att man följer den lagstiftning som riksdagen fattat beslut om, säger han.

Frågan om signalspaningen har blossat upp igen efter gårdagens avslöjande av Uppdrag granskning om att svenska FRA samarbetar intimt med amerikanska NSA. Bland annat ska det ha funnits projekt om att begå dataintrång för informationsinhämtning.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt tog upp ärendet under statsministerns frågestund i riksdagen. Han krävde besked av Fredrik Reinfeldt:

– Min fråga till statsministern är "har FRA deltagit i några dataintrång?", sa Sjöstedt.

Fredrik Reinfeldt menade att ansvaret i frågan inte är hans utan att det i Sverige finns särskilda organ som ser till att de lagar som riksdagen stiftat kring spaningen följs. Han hävisade till en debattartikel i SvD av domaren Runar Viksten, ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Det var också den inställning statsministern hade när han senare svarade på medias frågor.

Kommer du och regeringen att agera för att säkerställa att svensk lag följs i signalspaningen?

– Det förutsätter jag att den redan gör.

Finns det ingen anledning för regeringen att titta extra på det här?

– Sveriges riksdag har fattat en lag som sätter gränser för vad försvarsundersättelse får ägna sig åt och inte ägna sig åt. Det vill jag påpeka, det gjordes efter att försvarsunderrättelseverksamhet hade pågått under stor del av efterkrigstiden. Nu har vi en lagstiftning som sätter ramarna och det finns också utpekat i lagstiftningen särskilda kontrollorgan, ett av dem är försvarsunderrättelsedomstolen där en domare i dag i en morgontidning beskriver en del av de frågor och, menar han, felaktigheter som förekommer i beskrivningen av vad man kan och inte kan göra.

Sjöstedt: Kalla in nämnden

Enligt Fredrik Reinfeldt är det också kontrollorganen som ska reagera om något inte går rätt till.

– Tills de meddelar annat förutsätter jag att man följer den lagstiftning som riksdagen fattat beslut om.

Vad har du som statsminister för ansvar?

– Jag har ett ansvar för att känna till hur den här beredningen ser ut i svensk lagstiftning och säga "lagen finns på plats, det finns kontrollorgan och uppföljningsansvar" och jag förlitar mig på att lagen följs.

Jonas Sjöstedt lyfte också att kontrollen i dag bara utförs av de partier som röstade ja till FRA-lagen när den infördes. V och MP står därmed utan insyn. Han ville därför att utrikesnämnden, där alla partier utom Sverigedemokraterna ingår, ska informeras i ärendet.

På den frågan fick han dock inte något svar av statsministern.

– Hans svar var ett typiskt svar när man inte kan eller vill svara, säger Sjöstedt.

Till Aftonbladet säger Reinfeldt:

– Utrikesnämnden har löpande sammanträden. Men återigen, i det här fallet handlar det om lagstiftning och kontrollverksamhet som har att följa upp detta.

Publisert: