FRA kände till Georgienkriget

FRA visste på förhand att Georgienkriget 2008 skulle bryta ut – vilket USA missat.

Det avslöjar Svenska Dagbladet i dag.

Enligt tidningen spanar FRA både mot Rysslands politiska och militära ledning.

Sverige har genom Försvarets Radioanstalt, FRA, kunnat skaffa sig bättre strategisk information om Ryssland än vad många andra länder lyckats göra, till exempel USA.

– Det har skett vid flera tillfällen, säger källa med god insyn i det internationella underrättelsesamarbetet, till SvD.

Enligt källan så riktar sig FRA:s spaning inte bara mot traditionella militära verksamheter. Den riktar sig också mot:

 Rysslands politiska ledning. Både personerna, beslutsprocessernas utformning och hur besluten verkställs.

 Ryssland militära ledning, med fokus på den övergripande strategiska ledningen.

 Ryssland egna underrättelseverksamhet och kontraspionage.

 Annat ryskt agerande som är av betydelse för Sveriges intressen och politik.

Förutspådde två krig

Exakt vad den svenska signalspaningen får fram i form av konkret information är mycket hemligt. Detta för att inte röja hur man arbetar och vad man samlar in för uppgifter. Den bakomliggande anledningen är att försvåra för motparten, Ryssland i detta fall, att ta till motåtgärder.

I november höll FRA en presskonferens, vid vilken man sträckte sig så långt som att berätta att man 1968 förutsett Sovjets invasion av Tjeckoslovakien.

På samma sätt lyckades Sverige och FRA förutse kriget mellan Ryssland och Georgien, för fem år sedan.

Såg Rysslands förflyttningar

Under en tid av skärpt tonläge mellan de två länderna skickades Försvarets och FRA:s signalspaningsplan Gulfstream upp i luften för att spana från internationellt luftrum.

Med hjälp av den insamlade datan från planet, samt från FRA:s övriga spaning, kunde man se hur Ryssland förberedde sig.

– Detta lyssnade vi på själva. Vi kunde se hur ryssarna transporterade fram förband och hur det sedan blev tyst. Det betydde att allt var på plats och de sista förberedelserna gjordes för att slå till. Vi visste att Ryssland sannolikt skulle gå in Georgien. Samtidigt drog USA annorlunda slutsatser: att det inte skulle bli krig, säger en person med lång insyn i svensk underrättelsetjänst till SvD.  

Slutade aldrig lyssna

Att den svenska signalspaningen är lyckosam bekräftas också av de läckte NSA-dokument, som kommer från läckan Edward Snowden.

I ett av dokumenten, som SVT:s uppdrag granskning redovisat, understryker NSA vikten av att uppträda ödmjukt, inför ett möte med FRA. Man skriver att man ska ”Tacka Sverige för dess fortsatta samarbete med det ryska målet och understryka den centrala roll som FRA spelar som en ledande partner i arbetet med det ryska målet”.

Den svenska signalspaningens särställning beror på att FRA inte slutade spana österut efter Sovjetunionens upplösning, vilket många andra länder valde att göra.

Spanar mot Baltikum

Under lördagen gick SVT ut med att FRA:s spaning också omfattar den ryska energisektorn. Ryssland ser energi som en av sina viktigaste tillgångar. Leverans och prissättning av gas används för att sätta press på forna Sovjetländer, nu senast Ukraina.

NSA-dokumenten berättar också om att Sverige spanar mot de tre baltiska staterna, på grund av ryska företag och rysk underrättelsetjänst är mycket aktiva i länderna.

Från lettiskt håll har uppgifterna tagits emot positivt.

– Det är viktigt för oss att våra allierade inom EU och Nato känner till förhållandena här, säger Lettlands försvarsminister Artis Pabriks till SVT.

Publisert: