FRA-lagen lika dålig som kritikerna hävdat

Av: Oisín Cantwell

Publicerad:
Foto: TOMAS ONEBORG / SVD

Det verkar, dystert nog, som att kritikerna mot FRA-lagen har fått rätt.

Försvarets Radioanstalt har hittat luckor i lagen, töjer på regler och signalspanar för fullt åt andra länder.

2008 års intensiva debatt om FRA-lagen påstods ha gett viktiga resultat. Efter att alliansen presenterade en lista med 15 punkter på stärkt integritetsskydd var allt frid och fröjd.

Visserligen fortsatte Advokatsamfundet och en och annan jurist att grymta, men debatten mer eller mindre dog och regeringen lyckades baxa lagen genom riksdagen, om än med knapp majoritet.

Att domstol skulle avgöra om FRA fick tillstånd till signalspaning och faktumet att signalspaning inte fick ske om såväl avsändare som mottagare finns i Sverige var två av de punkter som ansågs vara tillräckliga för att värna våra privatliv.

Får samla in data

Det låter ju betryggande vid en första anblick. Men det blev inte som förväntat. FRA har hittat en paragraf som säger att i arbetet med att utveckla teknik så får myndigheten samla in data och samarbeta med andra länder utan att först fråga den besvärliga Försvarsunderrättelsedomstolen om lov.

Således ägnar sig signalspanarna åt "tekniskt utvecklingsarbete" för fulla muggar och kan därigenom bidra till den amerikanska massövervakning som avslöjades av Edward Snowden.

Tänjer på lagstiftningen

I dag avslöjar Dagens Nyheter att FRA till råga på allt tänjer på den redan generösa lagstiftningen.

Tidningen har begärt ut samtliga beslut som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, Siun, myndigheten som ska granska att FRA följer lagen, har fattat de senaste åren.

FRA får kritik

Nio gånger kritiseras FRA. Uppgifter som har samlats in i "utvecklingsarbete" har hamnat i den riktiga databasen, vilket är olagligt. Personuppgifter har hanterats i strid med lagen. Uppgifter om en viss person har samlats in och bevarats på ett olagligt sätt. Otillåten användning av sökbegrepp har förekommit. Och så vidare.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys säger till Dagens Nyheter att FRA med stöd i lagen kan lämna ut hur mycket material som helst till andra länder. Och att Sveriges regering inte har någon kontroll över hur uppgifterna används.

”Lagen blev undermålig”

Jag befarar att Agrell har rätt. Lagen blev, trots den hätska diskussionen och alla tjusiga tillägg, undermålig på flera punkter. Den behöver ses över och förbättras. Den är för tillåtande.

Ytterst handlar det om att slå vakt om rättssäkerheten och statens skyldighet att respektera våra privatliv.

Framsteg som har tagit flera hundra år att erövra.

Publicerad: