Klimatexperten: ”Fler bränder att vänta”

avNathalie Mark

1 av 5

Portugal slåss mot hundratalet våldsamma skogsbränder.

Nästan 5000 hektar skog har förstörts i lågorna på semesterön La Palma.

I Frankrike har över tusen människor evakuerats från sina hem för att undkomma eldsvådorna. Och det är något vi kommer att se allt oftare.

– Vi rör oss längs en farlig brandväg med fler och fler bränder att vänta, säger miljöforskaren Johan Rockström.

Foto: Magnus Sandberg
Johan Rockström

Runt om i Sydeuropa slåss tusentals brandmän för att söka kontrollera de många bränder som fått fäste i området. En lång varm sommar och många veckor utan regn har skapat en perfekt storm för bränder. Och det är något vi kommer att få vänja oss vid framöver.

– Det vi kan se är att det blir varmare, torrare och mer extremt väder i södra Europa. Tendensen är att antalet bränder där ökar något, men ytan som brinner är ändå ganska konstant. Det kan bero på att vi blir allt bättre på att släcka bränder som uppstår, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Han menar att de bränder vi ser i Sydeuropa i dag är slutfasen av det massiva väderfenomenet El Niño som slog till under 2015.

– När temperaturökningar till följd av växthuseffekten kolliderar med naturliga, extrema händelser som El Niño rör vi oss längs en farlig brandväg med fler och fler bränder att vänta.

Sverige blir varmare – men vi ska tacka regnet

Jordens medeltemperatur har nu ökat med en grad och i våra breddgrader med närmre två grader. Hittills i år ligger temperaturen i Sverige på 1,5 grad över medeltemperaturen – på vissa håll uppemot två grader över det normala.

– Med temperaturökningen blir det tvärare kast mellan stora översvämningar och väldiga torrperioder som ger skogsbränder. I Sverige har vi redan nu varmare och torrare somrar, framför allt i södra delarna av landet, men än så länge ska vi vara väldigt tacksamma att vi har så regniga somrar.

Trots att det regnar mindre i Stockholm varje år än det gör på den extremt torra savannen i Kenya klarar vi oss bra tack vare att vårt regn kommer i små mängder ofta. Tack vare det ser vi inte den ökade risk för skogsbränder som annars skulle uppstå.

– Även om vi har bränder som uppstår när det är torrt här, som i Västmanland för två år sedan, så dämpas de av regnet och sprids därför inte på samma sätt som i Sydeuropa, säger Johan Rockström.

”Det här är vår sista chans”

Det är dock inte säkert att vi kan räkna med det i framtiden. Målet som sattes på FN:s klimatkonferens i Paris förra året är att temperaturökningen inte får överstiga två grader globalt. Men två grader globalt innebär en ökning på tre-fyra grader i Skandinavien och ett helt annat klimat.

– Vi kommer då i princip få det klimat södra Europa har nu med värmeböljor, torka och översvämningar som följd. Det vi förfasat oss över i år på Öland kommer då sannolikt att bli normaltillståndet. Och de delar av södra Europa som i dag är tätbefolkade riskerar att bli i stort sett obeboeliga, säger han och fortsätter:

– Två grader är inget önskvärt mål – det är en planetär smärtgräns som kommer ge enorma sociala och ekonomiska konsekvenser. Vi kommer aldrig få tillbaka den edens lustgård vi haft men det här är vår sista chans. Om vi vänder utsläppskurvan globalt inom fyra år och faktiskt tar ansvar har vi en chans att klara oss. Men trots den stora framgången med Parisavtalet ser jag tyvärr inga tecken på det i dag.

Här rasar bränderna

ARTIKELN HANDLAR OM