Solna tingsrätt friade make i misshandelsfall – för han var av god familj

Solna tingsrätt ansåg att den misshandlade kvinnan inte gick att lita på och friade hennes make för misshandel – eftersom hon kommer från en mindre bra familj.

Dessutom skriver man att det inte är ovanligt att kvinnor ljuger om hot och våld.

– Det är direkt stridande mot vad som gäller i svensk rätt, säger åklagaren Josefine Dahlqvist till Aftonbladet.

Den 37-årige mannen polisanmäldes för att ha misshandlat sin hustru i april 2015 genom att knuffa in henne i möbler, slå henne i ansiktet, dra i hennes hår samt trycka en sko i kvinnans ansikte.

I slutet av februari kom rättens utslag - och mannen frias i en dom i Solna tingsrätt.

I domskälen framför rätten en rad påståenden som ska visa att kvinnan inte går att lita på.
Bland annat hävdas att makens familj ”verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”.

Borde ha berättat för släkten

Rätten anser vidare att det sänker kvinnans trovärdighet att hon inte gråtit då hon lämnat sin berättelse samt att hon över huvud taget gjort en polisanmälan. I stället borde hon ha vänt sig till den åtalade makens familj, enligt Solna tingsrätts bedömning.

Mannen och kvinnan gifte sig enligt sharialag för cirka sju år sedan.

”Det normala i ’dessa kretsar’ är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att NN (kvinnan, reds. anm.) inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare.”, skriver rätten.

I domen förs också ett resonemang om att kvinnan kan ha påstått att hon blivit misshandlad - för att skaffa ett boende.

”Det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet.”, skriver rätten.

”Felaktig bevisvärdering”

Om kvinnans skador skriver man bland annat att det inte kan uteslutas att kvinnan orsakat skadorna på sig själv för att ”sätta dit” sin make.

”Det blå märke under ögat som hon och åklagaren hävdat är en blåtira kan lika gärna vara en sådan blånad som man kan få av för lite sömn. ”, skriver rätten.

Till Aftonbladet säger åklagaren Josefine Dahlqvist på Västerorts åklagarkammare i Stockholm att hon blev mycket förvånad över utslaget som hon redan har överklagat till Svea hovrätt.

– Jag tycker att man har gjort en anmärkningsvärt felaktig bevisvärdering i det här målet. Man har inte tillämpat de bevisvärderingsregler och principer som man använder i svenska domstolar.

– Man har grundat domen på antaganden och fördomar.

Rätten var oenig – två av nämndemännen, båda centerpartister, ansåg att mannen ska frias medan en moderat nämndeman samt lagmannen ansåg att mannen borde fällas.

Vid lika utslag mellan rättens ledamöter ska domstolen döma till den åtalades fördel, enligt rättegångsbalken, varför mannen friades.

Centerpartister avgjorde

En av centerpartisterna, Ebtisam Aldebe, kandiderade till riksdagen senast 2014, och i valet 2006 stod hon som tredjenamn på partiets riksdagslista, och har i media sagt att svenska lagar borde anpassas till muslimer som bor i Sverige, så kallad särlagstiftning.

I sin skiljaktiga mening skriver rådmannen och moderaten att kvinnans berättelse är detaljerad, sammanhängande och utan motsägelser. Man skriver också att utredningen är så stark att den i sig räcker för att man ska kunna döma maken för misshandel.

– Min klient känner sig mycket kränkt över domen och ifrågasatt utifrån delar i domskälen som inte är förenliga med principer som en rättsstat vilar på, säger kvinnans målsägandebiträde Amana Ayob Landin.

Hon vänder sig särskilt mot att rätten haft åsikter om att kvinnan vänt sig till polis i stället för den åtalade mannens släktingar.

– Domen är direkt stötande och sänder ut signaler som går helt emot det rättssamhälle vi lever i, säger Amana Ayob Landin.

Publisert:

LÄS VIDARE