Därför riskerar vi krig

NYHETER

Irak-krisen dag för dag

8 november 2002: FN:s säkerhetsråd tar resolution 1441 som kräver att Irak åter släpper in FN:s vapeninspektörer. Annars hotas med ”allvarliga konsekvenser”.

7 december 2002: Irak lämnar 12 000-sidig rapport om sina massförstörelsevapen. Ofullständig, säger USA och Hans Blix.

19–20 januari: Hans Blix besöker Bagdad för att förmå regimen att samarbeta bättre.

27 januari 2003: Hans Blix lägger fram sin första rapport i FN om vapeninspektionerna. Han är oväntat kritisk mot Irak.

28 januari: Bush hotar Irak med krig i sitt årliga ”tillståndet i unionen”-tal.

31 januari: Bush och Storbritanniens Tony Blair håller krigsråd. En liten spricka kan anas.

5 februari: USA:s utrikesminister Colin Powell lägger fram påstådda bevis på att Irak försöker förhindra vapeninspektörernas arbete, döljer saker och har samröre med al-Qaida.

8–9 februari: Hans Blix besöker Bagdad. Varnar för att klockan är fem i tolv. Får igenom eftergifter som intervjuer med vetenskapsmän och spaningsflyg.

10 februari: Tyskland, Frankrike och Belgien vägrar att fatta beslut om Natos krigsplanering innan FN sagt ja eller nej till krig.

14 februari: Hans Blix lägger fram sin andra rapport om Iraks samarbetsvilja för FN:s säkerhetsråd.

15 februari: Stora demonstrationer mot kriget runt om i världen. Nato fattar beslut om eventuell förstärkning till Turkiet som landet tidigare begärde i veckan.

17 februari EU:s regeringschefer och utrikesministrar träffas i Bryssel för att diskutera Irak-krisen. FN:s generalsekreterare Kofi Annan deltar också på mötet.

22–28 februari: USA:s trupper runt Persiska viken är stridsberedda.

Aftonbladet