Terroristerna bakom 11 september identifierade

NYHETER

Matchande DNA funna i rasmassorna vid Ground Zero

Två av de tio terrorister som genomförde attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 har nu identifierats med hjälp av DNA-teknik.

Foto: Ground Zero, södra Manhattan i New York här stod de två World Trade Center-tornen. I bakgrunden mindre byggnader, som inte skadades.

Ur rasmassorna från de kollapsade tvillingtornen i New York har tusentals mänskliga kvarlevor grävts fram.

Med hjälp av DNA-teknik analyseras resterna för att säkerställa offrens identitet.

Och för att kunna binda attentatsmännen vid dådet har den amerikanska federala polisen försett teknikerna med DNA-prover från de tio terrorister som misstänks ha genomfört attacken.

Matchande DNA

Och för några dagar sedan visade sig två av terroristernas DNA-profiler matcha vävnadsrester från rasmassorna.

- Det här är den första bekräftelsen på att de här personerna befann sig på planen. Nu när vi känner till deras gener så kan vi använda den kunskapen för att spåra dem. Kanske kan vi knyta dem till andra personer, säger John Jay, professor i rättsmedicin på New York College of Criminal Justice till nyhetskanalen CNN.

De bägge terroristernas identitet har inte offentliggjorts.

Hälften av offren identifierade

Sammanlagt 2792 människor omkom när de bägge passagerarplanen flög in i de 400 meter höga tornen i World Trade Center på Manhattan den 11 september 2001.

Hittills har 1465 av dem identifierats med hjälp av DNA-teknik.

Teknikerna har 19 935 vävnadsprover att analysera; 6285 av dem har hittills identifierats.

Fredrik Rundkvist