Stoppad som busschaufför efter 70

1 av 2 | Foto: Bussbolaget stoppade Raul Blanco som busschaufför när han fyllde 70 år.
NYHETER

Bussbolaget stoppade Raul Blanco som busschaufför när han fyllde 70 år — trots att han har alla tillstånd som behövs.

Nu prövar Arbetsdomstolen om han blev åldersdiskriminerad:

– Varje människa har rätt att jobba så länge man uppfyller kraven, säger Blanco.

Två veckor innan Raul Blanco fyllde 70 kom dråpslaget: han fick inte längre köra buss för Keolis, som samarbetar med SL i Storstockholms-området. Då hade han jobbat för Keolis i drygt 15 år:

– Eftersom jag hade jobbat så många år borde de ta lite hänsyn. Uppfyller du kraven, ska du få fortsätta att jobba, säger Raul Blanco.

Vid 67 års ålder kan tillsvidareanställda sägas upp av åldersskäl i Sverige. Men även därefter kan man få tidsbegränsade jobb, ofta kallat "behovsanställning".

– Vi menar att åldersdiskrimineringsförbudet gäller när det handlar om rekrytering av tidsbegränsad person som är äldre än 67 år, säger Marie Nordström på Diskrimineringsombudsmannen (DO), som drivit fallet till Arbetsdomstolen. Ärendet tas upp den 28 april.

Fick nytt jobb direkt

DO vänder sig mot att Keolis infört en generell övre åldersgräns för att få köra buss åt bolaget — två andra drabbades samtidigt som Blanco. En gräns som inte gäller i andra bolag. När Raul Blanco förlorat jobbet tog han kontakt med konkurrenten Nobina, som också kör åt SL. En halvtimme senare hade han fått nytt jobb, och kör i dag SL:s bussar igen.

– Det är precis samma turer, ingen skillnad alls, säger Blanco, som i dag är 71 år.

På Keolis säger pressekreteraren Johan Nordfjäll:

– När man blir äldre ändras syn, hörsel och reaktionsförmåga. Därför har vi valt att inte förnya behovsanställningar efter 70 år. Det sker utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Professor kritisk till åldersgränsen

Så tuffa krav har inte Transportstyrelsen, den myndighet som kontrollerar landets yrkesförare:

– Vi har inga ålderskrav för busschaufförer. Däremot finns medicinska krav. För att få ny behörighet måste man lämna in ett läkarintyg vart femte år efter 45 års ålder, säger Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen.

Yngve Gustafson, som är professor och geriatriker, är mycket kritisk till Keolis åldersgräns och säger:

– Du kan vara en väl så skicklig förare i 70-årsåldern som i 50-årsåldern. Dessutom är det så att 70-åringen i dag är som 60-åringen för 30 år sedan — svenskarna har blivit tio år yngre och vitalare sedan dess.