Valåret 2014

Löfven sätter upp nytt skolmål

avAnette Holmqvist

"Sverige ska klättra i internationella jämförelser"

1 av 2

Nu slår Stefan Löfven fast ännu ett mål för Socialdemokraternas politik framåt.

Inom tio år ska den svenska skolan ha klättrat rejält och rankas minst femte bäst i EU.

– Det innebär att vi ska ha tidiga insatser för elever, att lärarna ska få vara lärare och att vi höjer läraryrkets status, säger han.

Svenska elevers katastrofala resultat i PISA-undersökningen har varit en mycket het politisk fråga sedan förra hösten. 15-åringarna i Sverige presterade i mätningen bland de allra sämsta länderna i svenska, matte och naturkunskap.

Totalt rankas svensk skola på en 22:a plats i europeiska jämförelser.

Det är en trend som S-ledaren Stefan Löfven nu lovar att bryta.

Jämlik skola

Vid en presskonferens i samband med ett informationsmingel inför Almedalsveckan presenterade han partiets program, "framtidsplattformen", för de kommande tio åren. Fokus ligger på jobb, skola och minskade klyftor.

Nytt var det mål för skolan som S nu sätter upp.

– Inom tio år ska svensk skola vara jämlik och dessutom ska vi tillhöra de fem bästa i EU. I dag ligger vi på plats 22. Det kan vi aldrig acceptera, vi ska självfallet vara bland de bästa, säger Löfven.

Enligt S-ledaren är det viktigt att sätta ett tydligt och tufft mål.

– Andra länder har visat att det går att vända en så dyster utveckling som Sverige har, jag tänker till exempel på Norge, säger han.

Vill satsa på lärarna

Enligt Stefan Löfven ska vägen mot målet gå via en rad olika åtgärder. Som mindre klasser och ökat elevstöd för de yngsta eleverna från förskoleklass till år tre. Mer tid till lärarna att hinna undervisa och att satsa på att göra läraryrket mer attraktivt samt att fördela de resurser som krävs till skolor med större behov.

– Lärarna har blivit tyngda av administration och regler. De måste få utrymme att faktiskt få använda sin profession, säger han.

Exakt vad det kommer att kosta kan dock Stefan Löfven inte svara på ännu. Han menar att det kommer att presenteras mer exakt när partiets budgetarbete genomförs.

– Varje förslag som vi lägger, till exempel i valmanifestet i höst, kommer så klart att vara fullt ut finansierade, säger han.

Önskar mer framtidsdebatt

S-ledaren slår också fast att han vill att den svenska politiska debatten ska börja höja blicken fler år framåt än i dag. Han menar att det måste vara möjligt att måla upp politiska visioner på sikt, där man visar vilken väg man som parti vill se framåt. Och att inte bara prata om kronor, ören och de närmaste åren.

Övriga mål i Socialdemokraternas framtidsplan är kända sedan tidigare. Bland annat att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 och dessutom att minska inkomstklyftorna och sluta hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället inom en generation.

ARTIKELN HANDLAR OM