Hel svensk skolklass könsstympad

NYHETER

Ett 60-tal fall av könsstympning av unga flickor har upptäckts i Norrköping sedan i mars.

I en skolklass med 30 flickor hade samtliga könsstympats.

28 av de 30 flickorna hade utsatts för den grövsta formen av könsstympning, då klitoris och blygdläppar skärs bort, och underlivet sys ihop sånär som på en liten öppning.

Skolhälsovården har upptäckt övergreppen, skriver Norrköpings Tidningar. Socialtjänsten har nu avsatt extra resurser för att hjälpa flickorna.

”Föräldrar kan få fängelse”

När skolan nu slutat för terminen hamnar många flickor i riskzonen för att utsättas för ingreppet under besök i föräldrarnas hemländer.

– Vi försöker informera föräldrarna att de kan få fängelse om de kommer tillbaka och barnen har könsstympats, säger Petra Blom Andersson, samordnare vid Centrala elevhälsan i Norrköping, till tidningen.

Könsstympning av kvinnor är förbjudet i Sverige och kan ge upp till tio års fängelse. Det är också straffbart även om ingreppet utförs i ett annat land.

Stort mörkertal

De flesta flickor stympas i åldrarna 4–14 år. I tonåren får många svåra symptom som menssmärtor och huvudvärk, och det kan vara mycket plågsamt att kissa.

Ingen vet säkert i vilken omfattning könsstympning förekommer i Sverige, eller hur många flickor som förs till sina ursprungsländer för att få det utfört.

Länsstyrelsen i Östergötland har under drygt tio år haft i uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld. Norrköping är sedan i höstas utsedd till pilotkommun och bedriver en särskild utbildningssatsning bland skol- och vårdpersonal för att stoppa könsstympning och hjälpa dem som drabbats.

TT