MP: Kan bli aktuellt att polisanmäla SD

Av: Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 8

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin reagerar på Aftonbladets och TV4 Nyheternas avslöjande att Sverigedemokraterna åkte på en skattesmäll i sitt bolag Blåsippan.

MP kan nu komma att polisanmäla SD.

– Om inte SD:s väljare anmäler får vi vidta åtgärder så att det här kommer in till polisen, säger han.

Sverigedemokraternas bolag Blåsippan AB, där partiledaren Jimmie Åkesson fram tills nyligen var styrelseordförande, åkte 2013 på ett skattetillägg på 64 000 kronor för oegentligheter med momsen.

Enligt advokaten Omar Berger, som för Aftonbladets och TV 4 Nyheternas räkning har granskat bolaget, kan omfattningen vara ännu större och bolaget kan ha gjort sig skyldigt till skatte- och bokföringsbrott.

”Låter som avancerade upplägg”

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin reagerar starkt på uppgiften om att bolaget kan ha sluppit undan att betala skatt.

– Det låter som avancerade upplägg av ett politiskt parti för att slippa bidra till samhället och demokratin. Det inser alla är under all kritik om ett parti som sitter i Sveriges riksdag, som är med och stiftar lagar om samhällets resurser, gör avancerade upplägg för att slippa bidra till samma resurser, säger han.

Han är sedan tidigare kritisk till att SD använder sig av kommunalt partistöd för att finansiera riksomfattande tv-reklam under valrörelsen.

– Det är inte olagligt, men har lett till att SD har en partikassa som är mer än dubbelt så stor som vår. Om man därefter inte nöjt sig med den påfyllningen på valkassan utan också kanske har gjort avancerade upplägg för att slippa betala skatt, det förutsätter jag utreds av rättsvårdande myndigheter.

”SD:s väljare borde anmäla”

Han hoppas att någon av Sverigedemokraternas väljare kommer att polisanmäla sitt parti för att få oegentligheterna utredda.

– Skulle de inte göra det så får vi vidta åtgärder så att det här kommer in till polisen, säger Gustav Fridolin.

Kommer ni att polisanmäla SD?

– Partier ska inte slå mot varandra i en valrörelse. Det här handlar i grunden om att ett politiskt parti bedrar de som satt sitt förtroende till partiet. Så egentligen borde SD:s väljare anmäla. Men annars får vi se vad vi kan göra för att se till att polisen utreder detta.

Så har det misstänkta skattefifflet gått till

Sverigedemokraterna är ett parti och därmed en ideell förening och måste betala moms - en skatt på varor och tjänster - på mellan 6 och 25 procent.

Företag behöver inte betala moms, den får de tillbaka av Skatteverket.

Genom att köpa varor och tjänster via sitt företag Blåsippan stället för föreningen har de kunnat handla med upp till 20 procents "rabatt".

Detta kan, enligt de experter Aftonbladet pratat med, vara ett lagbrott.

1. Under 2011 elva betalade Blåsippan AB minst 730 777 kronor till en frilansjournalist för köp av utrustning och utbildning. Detta trots att bolaget aldrig har haft några anställda som kunde använda utrustningen eller låta sig utbildas av frilansjournalisten.

2. En granskning av uppgifter i bolagets redovisning visar att Blåsippan AB under 2011 i stort sett helt finansierades genom att partiet sköt till aktiekapital. 

3. Det tyder på att partiet helt enkelt betalade sina egna kostnader indirekt. Detta genom att skjuta till aktiekapital till bolaget som i sin tur skulle betala partiets kostnader. 

4. Genom att inte ta upp kostnader som partiet faktiskt hade, har partiet lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011. 

5. Till följd av den oriktiga uppgiften har partiet inte betalat utgående moms för kostnaderna i fråga; i det konkreta fallet handlar det om 146 000 kronor. 

6. Även bolaget har, genom att ta upp kostnader som inte var bolagets lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011.  

  Brott kan ha begåtts i två olika sammanhang, partiets och bolagets. Att lämna oriktiga uppgifter är straffbart enligt Skattebrottslagen (1971:69) 2 §:

"Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.” 

och enligt Brottsbalken (1962:700) 11 kap. 5 § 2 st.:

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN