Sexhandeln fortsätter att flytta från gatan till nätet

Publicerad 2015-03-13

Länsstyrelsens nya prostitutionsrapport

Var trettonde svensk man har köpt sex och mest ökar prostitutionen på internet.

Det visar Länsstyrelsens rapport om prostitutionens omfattning.

I dag överlämnade Länsstyrelsen sin kartläggning av den svenska prostitutionen till regeringen.

I rapporten fastslås att 7,5 procent, var trettonde man, i åldern 18-65 har köpt sexuella tjänster någon gång i sitt liv.

Procentandelen av männen som köpt sex det senaste året är 0,8.

Gatuprostitutionen fortsätter att minska och har halverats sedan 1995. I dag beräknas 200-250 personer vara i gatuprostitution.

Samtidigt ökar tjänsterna på nätet. För åtta år sedan fanns 304 eskortannonser, i dag är siffran 6 965.

Rapporten fastslår också att det finns stort stöd för den nuvarande prostitutionslagen, 72 procent av svenska folket ställer sig positiva till den.

För att öka kunskapen om prostitutionens utbredning föreslår Länsstyrelsen att sexualvaneundersökningar framöver görs vart femte år och att undersökningar på internet görs vartannat år.