Rasforskarmedalj stoppas

NYHETER

Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG) slutar dela ut medaljer i rasforskaren Anders Retzius namn, uppger Dagens Nyheter. SSAG vill ta avstånd från den forskning Retzius bedrev genom att samla in kranier från ursprungsbefolkningar.

– Vi kan inte dela ut en medalj i ett namn som så uppenbart bidragit till den här förfärliga verksamheten, säger SSAG:s ordförande Sten Hagberg.

Medaljen har delats ut till forskare sedan 1913.