S-toppen träffas för att lösa svåra frågan om Saudiavtalet

avPär Karlsson

1 av 3

I dag samlades Socialdemokraternas verkställande utskott för att diskutera det kritiserade vapenavtalet med Saudiarabien.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) är det ännu för tidigt att komma med besked från regeringen.

– Det krävs tid för vissa diskussioner som bör föras i förhållande till Miljöpartiet, säger han.

Frågan om Saudiavtalets framtid har blivit en svår nöt att knäcka för statsminister Stefan Löfven och hans regering. Miljöpartiet är tydliga med att de vill bryta avtalet, som ska omförhandlas eller avslutas innan den 15 maj i år. Annars löper det vidare som tidigare.

Frågan splittrar både regeringen och Socialdemokraterna. I dag fortsätter Socialdemokraternas verkställande utskott sitt möte som inleddes i går. Samtalen rör framför allt partiets kongress i maj, men under dagen kommer frågan om avtalets framtid att tas upp.

På väg in på dagens möte var de flesta företrädarna förtegna, eller så hänvisade de till att frågan om vapenavtalet bereds i regeringskansliet.

"Vi behöver mer tid i ärendet"

Vid 14.15 höll försvarsminister Peter Hultqvist (S) en kort presskonferens om vad som sagts om Saudiavtalet på mötet.

– Utgångspunkten för våra ställningstaganden är partikongressens beslut. Där har det konstaterats efter ett kritiskt resonemang kring det avtal som tecknades 2005, att vi inte ska teckna den här typen av långtgående åtaganden och avtal i framtiden. Det var kongressens riktlinje som den gav. Den har vi att följa upp, säger han.

Enligt Hultqvist är det en grannlaga beredning som behövs när man närmar sig frågan som regering.

– Det är många parametrar som man måste ta hänsyn till på ett grundligt, bra och relevant sett. Det är en omfattande process. Vi har gjort bedömningen att alla de resonemang och beredningsmoment som behöver genomföras inte är klara ännu. Därför behövs det mer tid i det här ärendet.

Han ville inte gå in på vilka parametrar det handlar om.

"Det finns inga oenigheter som det spekulerats kring"

Han menar att det också återstår en diskussion att föra med regeringspartnern i Miljöpartiet.

– Vi kommer att hålla vårt VU underrättat om de resonemangen och det som kommer fram under den kommande beredningsprocessen. Sedan kommer vi att ge ett besked i form av regering. Det här är ett avtal mellan två stater. Det är en regeringsfråga i grunden, vårt partis roll blir att vara rådgivande instans.

Enligt försvarsministern finns det inga oenigheter som det rapporterats om.

– I medier och på olika sätt har man försökt spela ut den ena ministern mot den andra eller haft teoribildningar om lika kraftfält. Det upplever inte jag överhuvudtaget. Vi är inne i en seriös process där vi ska göra jobbet på ett bra sätt.

Både SSU och Socialdemokrater för tro och solidaritet har krävt att avtalet ska avbrytas. Men enligt Hultqvist finns det inga egentliga oenigheter.

– Jag representerar både partier och regeringen och väljer därför att inte gå några händelser i förväg. Men det finns ingen grund för att spekulera i egentliga oenigheter därför att det är så många parametrar och djup man måste hantera i en sådan här process. Det måste man ha respekt för.

Han ville inte kommentera om det har tagits kontakt med Saudiarabien i ärendet.

SSU kräver att avtalet avslutas

Ellinor Eriksson, t.f ordförande i SSU som sitter med som suppleant i VU, var tidigare i dag tydlig med att ungsossarna vill att avtalet ska avbrytas. Efter mötet sa hon:

– Jag är väldigt nöjd med det jag framförde och nöjd den diskussion vi har haft. Något som har blivit väldigt tydligt är att partiet står upp för åsikten att några vapen till Saudiarabien till strid ska vi inte exportera. Sedan är det det en process, frågan ska beredas på regeringskansliet, säger hon.

Fler kritiska röster

Även Peter Weiderud, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet som också sitter som suppleant i VU, återupprepade sitt krav på att avtalet ska avbrytas.

– Avtalet stämmer inte med svensk lagstiftning. Det är det viktiga.

Statsminister Stefan Löfven (S) har tidigare sagt att regeringen vill förhandla om avtalet och att frågan bereds i regeringskansliet.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson säger i dag till TT:

– Det militära samarbetet med Saudiarabien är inte värdigt ett land som Sverige, säger Romson.

Men hon vill inte säga om MP som en del av regeringen kan gå med på att förhandla om och förlänga avtalet.