Försvaret kräver 4 miljarder

Det krävs fyra miljarder kronor mer i försvarsanslag om Sverige ska kunna få ett så pass bra försvar som ledande politiker anser, uppger Försvarsmakten.

Anslagsökningen gäller åren 2016–19.

På så vis kan försvarsförmågan höjas i fem steg för att nå en stabil grund, enligt Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Bland annat ska Försvarsmakten bli bättre på att upptäcka och jaga ubåtar.

Krävs ännu mer

Men extramiljarderna räcker ändå inte till flera av de materielanskaffningar som politikerna i Försvarsberedningen – i praktiken Alliansen och Socialdemokraterna – har efterfrågat.

För att bland annat köpa 70 i stället för 60 nya Gripen-plan, ett långräckviddigt robotsystem och en ubåt extra måste politikerna skjuta till ytterligare 15 miljarder kronor i huvudsak från och med 2020, anser Försvarsmakten.

TT