"Jag har inte läst boken"

När Mia får syn på Antonssons bok i min tunga researchpåse ryggar hon instinktivt tillbaka.