Partierna om EU och jobben

avJohanna Melén

Aftonbladet.se har gått igenom partiernas EU-program för att se hur de vill motverka arbetslöshet och skapa fler jobb i unionen.

Vi har endast tittat på de svenska partier som i dag finns representerade i EU-parlamentet.

Socialdemokraterna

”Jobben först” är rubriken på Socialdemokraternas valmanifest. Målet med EU-politiken är fler jobb, gröna jobb och trygga jobb.

Helst ska EU vara en union för full sysselsättning och på vägen dit vill partiet att EU ska ha som mål att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2015. För att fler jobb ska skapas vill Socialdemokraterna investera i kunskap och utbildning och i infastruktur. Pengarna frigörs om man samtidigt avvecklar EU:s jordbrukssubventioner. Partiet tänker också arbeta för ett ”vuxen-Erasmus”, ett utbytesprogram för vuxna som läser vidare.

För att jobben ska vara trygga vill man stärka den svenska kollektivavtalsmodellen. För att garantera lika lön för lika arbete i alla EU:s länder vill partiet att det så kallade utstationeringsdirektivet ska ändras. Direktivet garanterar att människor som är utsända från till exempel Sverige för att jobba i ett annat EU-land får samma villkor och rättigheter som gäller i det landet.

Socialdemokraterna vill också göra det enklare att driva småföretag i EU.

Moderaterna

”Tid för ansvar” heter Moderaternas valmanifest och även här hamnar jobben högt. Målet för de kommande fem åren är att hindra arbetslösheten från att bita sig fast. Dessutom ska EU utforma en strategi för nya jobb och hindra massarbetslöshet. Små företag ska få det lättare att växa.

Moderaterna vill att den svenska modellen ska respekteras, varje land ska själv få välja hur arbetsmarknaden ser ut. Gemensamma regerl för rörlighet ska säkra rättigheter och moverka lönedumping.

Partiet vill också underlätta arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Här ska Sverige ligga i framkant.

Junilistan

”Vi hävdar bestämt att på svenskt territorium ska svenska lagar och regler gälla på arbetsmarknaden”, skriver Junilistan i sin valplattform.

EG-domstolen ska inte kunna ändra på det, menar partiet och hänvisar till den uppmärksammade Lavaldomen där fackförbundet Byggnads blockad mot ett lettiskt byggföretag underkändes.

Det är Sveriges riksdag som ska besluta om vilka sociala och fackliga rättigheter som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, anser Junilistan.

Vänsterpartiet

I valplattformen skriver man ingenting om hur nya jobb ska skapas i EU. Däremot vill Vänsterpartiet kämpa för fackliga rättigheter och den svenska kollektivavtalsmodellen.

”Vi accepterar inte att företagens vinstintressen ska gå före rätten till trygga arbetsvillkor och rimliga löner”, skriver partiet och kräver att strekrätten och rätten för svenska fackförbund att kräva kollektivavtal av andra EU-länders företag ska garanteras.

Folkpartiet

Det behövs ”gemensamma krafttag för jobb och tillväxt i Europa”, skriver Folkpartiet i valmanifestet ”Ja till Europa”.

Därför vill partiet att EU ska genomföra reformer för regelförenklingar och entreprenörskap. Tullmurar ska rivas och handel med tjänster mellan medlemsländera ska underlättas. Receptet för framtiden heter mer öppenhet, företagande och forskning.

Folkpartiet är också för arbetskraftsinvandring från länder utanför unionen. Partiet vill även göra det lättare för studenter, tursiter och asylsökande att komma till EU.

Centerpartiet

Centerpartiet vill göra det lättare att studera, arbeta och bo i andra EU-länder. ”Ett fritt utbyte över gränserna är en förutsättning för att fler jobb ska skapas och att fler människor ska fåt det bättre”, skriver partiet i valmanifestet ”Europas förenta krafter”.

Centern tror att de nya jobben skapas i Europas små och medelstora företag. Därför vill partiet att deras villkor ska förbättras. Bland annat ska företagens kostnader för administration minskas. Regelkrånglet för företagen inom EU ska ha minskat med 40 procent år 2020.

Partiet är för ökad arbetskraftsinvandring och vill att EU ska välkomna asylsökande, arbetskraft och studenter.

Miljöpartiet

Det är genom gröna investeringar och klimatansvar som de nya jobben skapas, menar Miljöpartiet i valmanifestet ”Grönt klimatval”.

”Stora investeringar ska göras i järnvägar, kollektivtrafik, vindkraftsparker, solkraft, biobränseln och inergieffektivisering, i stället för gammaldags kolkraft och kärnkraft. En kraftfull klimatpolitik kan bli en motor för miljontals nya jobb.”

Partiet vill också värna den svenska modellen och kräver att utländska företag som verkar i Sverige ska följa samma regler som gäller för svenska företag. EU: utstationeringsdirektiv bör därför omarbetas.

Kristdemokraterna

Fungerande finansiella marknader är ett måste för företagande och fler jobb, menar partiet i valmanifestet ”Ett tryggt Europa - vår väg dit”. Därför måste EU ta en mer aktiv roll för att lösa den ekonomiska krisen. En europeisk finansinspektion ska skapas.

Även Kristdemokraterna vill värna den svenska kollektivavtalsmodellen så att man även i fortsättningen löser relationerna på arbetsmarknaden mellan arbetstagare och arbetsgivare.

ARTIKELN HANDLAR OM

EU-valet