”Många elever lär sig inte tillräckligt”

Reinfeldt chattade med Aftonbladets läsare

Foto: JOHANNA MELÉN

Fredrik Reinfeldt säger: Hej nu är jag med.
Fd MUF aktiv under din tid i MUF säger: Hej Fredrik! Jag tillhör dem som arbetade hårt för att M skulle vinna makt. Fast under denna borgerliga regering har flera nya lagar gått längre än nordkorea juridiskt! FRA och IPRED borde aldrig gått igenom. Kommer ni riva upp dessa missforster, eller tvingas jag igen rösta pirat?
Fredrik Reinfeldt säger: Det finns säkerhetspolitiska hot i världen som också Sverige måste förhålla sig till. För det behövs underrättelseverksamhet. När vi nu utformat nya regler har vi fört in omfattande integritetsskydd i våra regelverk. Det fanns inte tidigare i samma utsträckning.
Tiia säger: Hejsan Fredrik, varför satsa på längre skoldagar, man måste väl satsa på fler resurer i skolan först? Längre skoldagar i så stora klasser som det är idagsläget? Min 8-åriga pojke går i en klass på 32 elever, det är rätt stökigt med bara en lärare?
Fredrik Reinfeldt säger: Vi har tillfört nya resurser till skolan och till kommunerna. Många elever lär sig inte tillräckligt. Därför betonar vi behov av uppföljning och stöd för bättre inlärning när vi nu ändrar det som inte fungerat i den svenska skolan. Det tar dock tid, många av våra ändringar kommer inte på plats förrän om några år.
Wilhelm säger: Hej Fredrik, Varför satsar du miljarder på att uppehålla fler personer i utbildning och skogsröjning? Är det inte produktivare att bygga ut infrastruktur och bostäder?
Fredrik Reinfeldt säger: Det gör vi. Vi riskerar på kort sikt förlora 300.000 jobb till följd av den globala finanskrisen. Vi behöver aktiv arbetsmarknadspolitik för att ta oss genom krisen, för att stödja många som har svårt att hävda sig på en tuff arbetsmarknad. Vi förenar det med en politik som också bygger Sverige starkt, bland annat med det du föreslår.
Conny Karlsson säger: Du gör helt rätt att försöka "förnya" M så att det blir ett hållbart alternativ till S. Så du är på rätt väg. Men en fråga. När ni väl har blivit det alternativet till S i folks medvetande efter ett antal år, är det då inte farligt att ni blir de gamla M igen och genomför gamla M värderingar som ni alltid trott på tidigare och genomför dom med kraft när ni har folks förtroende precis som S och Erlander på hans tid. Alltså finns det en risk att de nya M blir de gamla M igen när ni har ALL MAKT som S hade på Erlanders tid? Och kommer ni ta bort karensdagen? Du har min röst 2010 också fortsätt f
Fredrik Reinfeldt säger: Klok synpunkt. Den som slutar förnya sig förlorar förtroende. Makt är inget självändamål, den måste användas för att lösa samhällsproblem som många tycker är viktiga att göra något åt. Vår utgångspunkt är att göra det på ett sätt som ger enskilda makt att fatta egna beslut. Vi använder vår makt för att återföra den till vanliga människor.
Reidar säger: Jag går i pension i höst och konstaterar nu att jag med 28000 i pension får betala 1500 kr mer i skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är 18000 mer i skatt per år! Man tror knappt att det är sant. Tycker du att detta är rättvist? Jag kan säga att jag är otroligt besviken på alliansens skattepolitik. Har varit moderat väljare i hela mitt liv men är nu mycket tveksam till att fortsätta med detta. Det är väl ändå inte pensionärerna som skall betala välfärden i samhället!
Fredrik Reinfeldt säger: Vi beskrev vår avsikt tydligt inför valet 2006. Vi skulle göra det mer lönsamt att arbeta, genom att sänka skatterna på förvärvsarbete. Det ger fler jobb, det ger fler möjlighet att påverka sitt eget liv med eget arbete. Fler som jobbar bär upp välfärd och pensionssystem. Det står jag för som en klok politik. Vi har vid sidan av detta också sänkt skatten för pensionärer vid förra årsskiftet.
Anita Enkulls säger: Hej Fredrik! Jag är en kvinna på snart 57 år. Jag är inte arbetsför på grund av sjukdom, har inte kunnat arbeta sedan 1990. Jag har själv inte valt min sjukdom men det känns som man blir straffad för detta? Snälla Fredrik, sätt inte ALLA SKA ARBETA i första rummet. Tänk Dig själv att vilja men inte kunna ARBETA. Varför ska man som sjuk (läs sjukpensionär) få sänkt inkomst? Jag har många gånger större utgifter än vad en frisk och arbetsför människa har och det ska jag STRAFFAS för?? Det verkar som om Moderaterna och de andra BORGERLIGA i Regeringen tappat bort oss som är sjuka och arbets-oföra
Fredrik Reinfeldt säger: Vi har inte sänkt ersättningen för sjukpensionärer. Vi har velat göra något åt att när vi kom till makten hade Sverige 550.000 förtidspensionärer, många med kvarvarande arbetsförmåga. Det är viktigt att system som bygger på att man saknar arbetsförmåga byggs upp för just dem som saknar arbetsförmåga. När fler jobbar bär det upp våra ersättningssystem för dem som inte själva har förmågan.
Evgueni säger: Hej Reinfeldt! I sommar tog jag studenten och började genast söka jobb, men i dessa tider är det oerhört svårt att hitta något. Så min fråga är: vad tänker alliansen göra åt arbetslösheten bland unga studenter?
Fredrik Reinfeldt säger: Vi har precis presenterat förslag på 23.000 ytterligare utbildningsplatser och 54.000 ytterligare platser i arbetsmarknadspolitiken. Vi förändrar den svenska skolan för att säkerställa att fler elever når godkända betyg. Vi har riktat arbetsgivarlättnader på 17 procentenheter till den som anställer någon under 26 år. För att bara nämna något av det vi gör.
krakelit säger: vad skall ni göra åt dem som precis gått ut gymnasiet men inte får jobb de blir ju tvingade att leva hema hoss sina föräldrar och de kan inte plugga upp betyg på ex komvux, och ingen alfakassa heller
Fredrik Reinfeldt säger: De insatser jag nämnde i det förra svaret är tänkta för att möta detta problem, viktigt att arbetsförmedlingen har resurser till stöd för att stödja unga i ansträngningarna att få ett jobb.
Eric säger: Hej Fredrik! Skulle gärna vilja veta hur du ser på SD:s chanser att bli vågmästare. Har moderaterna några undantag vad gäller sammarbeta med partier som uppenbart inte samtycker med allas lika värde?
Fredrik Reinfeldt säger: Vi har partistyrelsebeslut på att inte samarbeta med SD. Vi måste åtgärda de samhällsproblem som de profiterar på. Vi har problem med att många som invandrat till Sverige inte får jobb, inte lär sig svenska tillräckligt bra och därför har svårt att komma till sin rätt i Sverige.
Emil 17 Ã¥r säger: Tja Fredrik, jag undrar vart du står personligen i konflikten med Israel? // sitter på lektion så vore jättebra om du kunde svara fort =)
Fredrik Reinfeldt säger: Vi vill ha bra relationer med Israel och hoppas på nya fredsinitiativ mellan israeler och palestinier.
Student666 säger: Hej fredrik, låt mig börjar med att berömma för tre bra regeringsår. Hur ser du på den nuvarande situationen i afghanistan, om vi stöter på motstånd hur mycket resurser ska vi egentligen sätta in? hur långt är vi beredda att gå?
Fredrik Reinfeldt säger: Det är viktigt att se helheten i insatserna från oss och de andra 41 länderna som finns på plats. Vi lägger grund för säkerhet, vi uppmuntrar till afganskt eget ägarskap vad gäller säkerhet och rättsstatsfunktioner. Vi möjliggör för utbildning och utveckling, inte minst viktigt för kvinnor som varit förnekade detta tidigare. Vårt engagemang är långsiktigt. Lämnar vi tar bakåtsträvande krafter ånyo över.
Sam säger: Hej Fredrik. Borde inte Sverige införskaffa fler artificiella lungor i influensa tider?
Fredrik Reinfeldt säger: Vi följer utvecklingen noga, vi har ännu inte upplevt brist. Utbyggnadsbesluten ligger på landsting och sjukvården.
Moderator säger: Nu kommer sista frågan.
Ulrika säger: Hej Fredrik! Många kommuner drar ner på skolan och barnomsorgen idag för de har inte råd, detta kommer att leda till att utbildningarna blir sämre o fler barn hamnar "fel" när de blir äldre. Hur ska detta lösas på ett bra sätt?
Fredrik Reinfeldt säger: Vi har i varje budget tillfört resurser till skolan och till kommunerna. 3 miljarder vid årsskiftet, 7 miljarder i våras. Vi för nu budgetsamtal och följer utvecklingen vad gäller skolan och andra delar av välfärdens kärna. Det är viktigt att kommunerna använder pengarna till rätt saker. Vi hoppas nu att den förbättring vi ser i våra offentliga finanser ska synliggöras i kommuner och landsting.
Moderator säger: Nu är chatten slut. Tack Fredrik Reinfeldt – och alla ni som ställt frågor!
Fredrik Reinfeldt säger: Tack för all frågor