”AMATÖRMÄSSIGT”

NYHETER

Bara en av sex bomber sprängdes

Foto: PETER WIXTRÖM
EXPERTENS ANALYS Försvarsmaktens bombexpert Henric Östmark har analyserat bilderna av den misstänkte självmordsbombaren för Aftonbladets räkning. Enligt honom verkar dådet inte vara utfört av något proffs. Polisen misstänker att 28-åringen bar sex seriekopplade rörbomber, men att bara en exploderade.

Polisen misstänker att självmordsbombaren använde sex seriekopplade rörbomber.

Bara en detonerades.

– Det verkar vara mycket amatörmässigt, säger Henric Östmark, bombexpert vid försvarsmakten, efter att ha analyserat bilderna.

Enligt en initierad källa sprängdes bara en av sex rörbomber.

Henric Östmark har studerat bilderna för Aftonbladets räkning.

– Det skulle mycket väl kunna vara små rörbomber, max hundra gram styck, men troligtvis mindre än så.

”Har inte fungerat”

Vid attentaten i London använde självmordsbombarna cirka fem kilo sprängmedel, nästan tio gånger så mycket.

– Där förstörde man en halv tunnelbanevagn och en hel buss. Så om man jämför med det, verkar det här mycket amatörmässigt.

Men gårdagens explosion kan inte ha varit särskilt kraftig, eftersom fönsterrutorna inte är trasiga.

– Uppenbarligen har det inte fungerat, det troliga är att de inte varit rätt uppkopplade. Eller att någon av de här bomberna har detonerat av misstag.

– Verkan av en liten cylinder på magen kan motsvara skadan man ser på personen, det är inte orimligt att tro detta, säger han.

En vanlig utlösare

Ur cylindrarna sticker någon form av ledningar.

– Det borde vara elledningar mellan rören, man måste ju tända dem på något sätt. Och elektrisk tändning är det självmordsbombare normalt föredrar.

På marken ligger något som liknar en mobiltelefon eller komradio. En mobiltelefon är vanlig som utlösare.

– I många fall använder man mobiltelefon om man vill kunna göra det fjärrutlöst. Men det fungerar också med en vanlig strömbrytare.

”Ringer till mobilen”

Bredvid det som liknar en mobiltelefon finns en bit tejpad kabel.

– Det skulle kunna vara kabeln till tändarna, en liten glödtråd man leder ström igenom. När den blir varm antänder den ett mycket känsligt sprängämne.

– Man kopplar tändarna till mobiltelefonen och ringer mobilens eget nummer. Vill man utlösa bomben låter man bara signalen ringa.

I väskan som hittades alldeles intill den misstänkte självmordsbombaren, fanns enligt obekräftade uppgifter spikar och möjligen sprängämnen.

– Om man stoppar in sprängämne i väskan också kan man använda den som en bomb, men annars är det fullständigt meningslöst att ha spik i den. Det som ger skador i en bomb är inte sprängämne, utan något som genererar splitter.

Gasol inte effektivt

De vanligaste sprängämnena självmordsbombare använder är enligt Henric Östmark svartkrut, gevärskrut och dynamit.

I självmordsbombarens bil, som exploderade tio minuter tidigare, fanns enligt polisen gasoltuber.

– Men det är svårt att göra effektiva bomber av gasoltuber. När det smäller får man ett litet eldklot, men det blir normalt ingen splitterverkan av det.