Svenska soldater kan ha skjutit sin chef

avAnders Munck, Johan Nordström

NYHETER

Aftonbladet avslöjade eventuellt misstag

Det blir inget åtal till följd av dödsskjutningen av de svenska officerarna i Afghanistan.

Det trots att svenskarna kan ha dödats av så kallad ”friendly fire”.

Svenskarna träffades av flera sorters ammunition och det går inte att avgöra vilka skott som var dödande.

Dagens besked från åklagare gav liten eller ingen klarhet i vem som dödat officerarna Gunnar Andersson, 31, och Johan Palmlöv, 28.

– Vi har inte kunnat svara på alla viktiga frågor, säger chefsåklagare Krister Petersson som utrett fallet.

Sammalagt sköts soldaterna med sju projektiler. Plutonchefen Johan Palmlöv sköts bland annat med ett skott mitt i pannan.

Möjlig besvikelse

Trots en grundlig utredning kan inte åklagare slå fast vem som avlossat skotten. Vissa har troligtvis kommit från svenska vapen, sannolikt har soldaterna även träffats av den afganske skytten.

Deras chef vid tillfället var Försvarsmaktens Christer Tistam. Han förstår om anhöriga och inblandade blir besvikna av att inte fler frågetecken har retts ut.

– Det finns möjligheter för dem att ringa till åklagaren för mer ingående frågor, säger Christer Tistam.

Flera dödades

Officerarna Gunnar Andersson och Johan Palmlöv sköts ihjäl den 7 februari i år, i en byn Gurgi Tepa nära det svenska högkvarteret i Mazar-i-Sharif i Afghanistan. Dessutom dödades svenskarnas tolk Mohammad Shahab Ayoulay.

En ensam afghansk gärningsman avlossade flera salvor med sin kulspruta.

Efter attacken sköts han ihjäl av svenska soldater.

Skjutna av egna

Aftonbladet avslöjade en månad efter dödsskjutningarna att skotten som dödade de båda svenska officierarna kan ha kommit från de egna leden.

Chefsåklagare Krister Petersson vid internationella åklagarkammaren sattes att utreda fallet. Han har inte kunnat fastslå vilka kulor det var som dödade svenskarna.

– Den dödande kula som träffade Palmlöf var en rikoschett, därför är det omöjligt att säga vilken kaliber den var av, säger åklagaren Krister Petersson.

Även när det Gunnar Andersson är det omöjligt att säga vilket vapen som orsakade hans död, enligt Krister Petersson.

– Han har träffats i mjukdelarna, därför är det omöjligt även där att veta vilket vapen som dödade honom, säger han.

Svenskarnas kläder träffades av två olika sorters ammunition, dels av 7,62, som användes av gärningsmannen, och dels av 5,56 som används till det svenska vapet AK5.

Enligt Krister Petterson hade de kulor som träffat gått rakt igenom svenskarnas kroppar.

En misstänkt saknas

Det saknas ett par pusselbitar i utredningen.

De döda svenskarna obducerades i Sverige, men gärningsmannen och den döde tolken Mohammad Shahab Ayoulays kropp har blivit kvar i Afghanistan och inte undersökts i samband med utredningen.

En tredje svensk träffades i foten men fick hjälp med sina skador i Afghanistan.

Dessutom saknas en afghansk man som var vice chef vid posteringen där dödsskjutningen skedde. Krister Petersson misstänker att han på ett eller annat sätt var införstådd med det som skulle hända.

– Om han påträffas kommer han att lagsföras i Afghanistan, säger Krister Petersson.

Försvaret gör egen utredning

Det var den saknade afghanen, av Krister Petersson kallad "den andre mannen", som var anledningen till att svenskarna befann sig vid posteringen.

Svenskarna skulle inleda ett samarbete med den afghanska "Highway patrol", ett slags polis i området, och afghanen var kontaktperson. De skulle precis ge mannen ett telefonnummer när gärningsmannen öppnade eld. Efteråt försvann "den andre mannen" spårlöst och har inte hittats sedan dess.

Eftersom mannen inte har återfunnits och eftersom man inte har kunnat fastställa vilka skott som var dödande beslutade Krister Petersson att lägga ner utredningen.

Försvaret håller på med en egen utredning som väntas bli klar i höst.

FAKTA Afghanistanskjutningen

Överfallet skedde i byn Gor Tepa i norra Afghanistan den 7 februari i år.

En ensam man, utklädd till polis, överrumplade de svenska soldaterna och sköt ihjäl officerarna Gunnar Andersson och Johan Palmlöv samt deras afghanske tolk.

Svenskarna träffades av flera skott från ett kulsprutevapen.

Gärningsmannen sköts ihjäl när han flydde från platsen.