Därför är det bra att räntan höjs

NYHETER

Det går bra för Sverige - därför höjs räntan

Det går bra för Sverige just nu.

Krisen är på väg att släppa sitt grepp om ekonomin, och därför höjer Riksbanken räntan för att skapa balans.

– Räntan har varit på en väldigt låg nivå – och är det fortfarande, säger Martin Flodén, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

När krisen drabbade Sverige valde Riksbanken att sänka räntan. Detta gjordes för att stimulera ekonomin och underlätta för företag och privatpersoner. Nu har ekonomin i landet stabiliserats igen. Arbetsmarknadsläget ser bättre ut igen och exporten har ökat. Det går enkelt sätt bättre för Sverige. Och för att möta den inflation – när den svenska kronans värde minskar – som sker när det går bra för ett lands ekonomi höjs räntan.

Fyra procent normalt

– Räntan i Sverige har varit väldigt låg, och är fortfarande låg. Vad som är en normal ränta beror på inflationen, men runt fyra procent, säger Martin Flodén.

Det är också på knappt fyra procent som Riksbanken räknar med att räntan ska ligga i slutet av prognosperioden, som sträcker sig till första kvartalet 2014. Då ska räntan ligga på 3,6 procent.

Det väntar ytterligare fyra räntehöjningar; måndagens höjning till 1,5 procent är alltså bara den första.

Om inflationen i Sverige blir högre så kan räntan behöva höjas ännu mer än Riksbanken nu räknar med i sin rapport. På samma sätt kan räntan behöva höjas långsammare om kronan stärks ytterligare.

Besvärligt för exportföretagen

Inflationen, värdet på den svenska kronan, mäts med hjälp av konsumentprisindex, KPI. Det är ett mått för prisutveckling som ska visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig och vilka priser du som konsument faktiskt betalar. Riksbankens mål är att KPI ska ligga på två procent.

– När Riksbanken ser att inflationen riskerar att öka försöker de stävja det genom en räntehöjning, säger Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Detta innebär också att en del exportföretag kan få det besvärligt framöver. Deras varor, blir dyrare när priset översätts från svenska kronor till den utländska valutan. Det kan alltså göra att de får svårare att sälja sina varor utomlands.

Enligt Annika Creutzer, chefredaktör på Pengar24 och Aftonbladets privatekonomiska expert, lockar en högre ränta oss att spara istället för att spendera. Det gör att priserna inte pressas upp lika mycket.

Billigare att resa

Räntehöjningen får genomslag på cirka 2 års sikt och det är inte nu utan så långt i framtiden som den löser dessa problem.

Prisökningar, alltså inflation, gör att värdet av våra pengar urholkas. Lönen räcker inte till lika mycket och det brukar dessutom innebära stora omfördelningar från fattiga till rika i en ekonomi. Därför vill ingen ha hög inflation. Låg däremot är bra så Riksbankens mål är 2 procent , plus minus en procentenhet. Inflationen ska alltså röra sig mellan 1 och 3 procent.

I många länder som använder euron är ekonomin fortfarande skakig, och om du vill handla billigt är det dit du ska åka nu. Den svenska kronan har redan stärkts mot euron och kan stärkas ytterligare då Riksbanken ligger före ECB i sina räntehöjningar. Därför får du mer för pengarna i de länder som har en svagare ekonomi i dagsläget.

– Jag skulle satsa mina pengar i euroländerna till exempel i Sydeuropa, säger Torsten Persson.