Margot Wallströms svar: Det är tjafsigt

Moderaterna anklagar Margot Wallström för bristande information och anmäler henne till KU.

Efter en debatt i riksdagen gick utrikesministern till motangrepp och hävdade att M har fel.

– Det är tjafsigt, säger hon.

Riksdagen debatterade i dag Sveriges roll i kampen mot IS, eller Daesh som regeringen och de flesta partier nu kallar terrorgruppen.

Debatten hölls på begäran av Moderaterna. Karin Enström, tidigare försvarsminister, krävde svar på vad regeringen gör för att möta hotet från terrorgruppen.

– Vi måste se över vad vi kan göra militärt. Vi ska ta vår del av ansvaret.

Enström har även anmält Margot Wallström till Konstitutionsutskottet, KU. Anledningen är att hon anser att Wallström inte informerade utrikesnämnden om vad Sverige ska hjälpa Frankrike med i kampen mot IS.

– Regeringen ska överlägga med utrikesnämnden innan man fattar viktiga utrikespolitiska beslut. När det gäller stödet till Frankrike gjordes inte detta, säger hon.

"Debatten blir sorglig"

Margot Wallström gick under riksdagsdebatten till motangrepp och anklagade Karin Enström för att inte komma med några konkreta förslag på vad Sverige mer ska göra i kampen mot IS.

– Debatten blir sorglig. Kanske man kan få höra förslag. Vad är det ni tycker?

Hon var även kritisk till Alliansens övriga representanter och SD, som alla anser att Sveriges insats är otillräcklig.

Efter debatten svarade Margot Wallström på Moderaternas kritik, som lett till KU-anmälan.

– Vid tre tillfällen har utrikesnämnden informerats om den här saken. Vid i alla fall tio tillfällen har Moderaterna varit representerade när regeringen har informerat, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker det är tjafsigt. Låt oss prata om sakfrågor i stället.

Förtroendet påverkas

Så Karin Enström har fel?

– Ja, jag kan ju bara tala om hur det ligger till. Kanske har de missat den där upplysningen.

Karin Enström håller däremot fast vid att informationen var bristfällig.

– Det är inte min uppfattning att det var väl förankrat i utrikesnämnden. Frågan hade diskuterats på möten. Men Sveriges svar, gällande stödet till Frankrike, hade man fattat innan man överlade med utrikesnämnden.

Hur påverkas utrikesministerns förtroende av KU-anmälningarna och förundersökningen som pågår?

– Sammantaget påverkas förtroendet för Margot Wallström, men det är upp till väljarna att avgöra det.

Publisert: