Regeringen mer pessimistisk om arbetslösheten

1 av 3 | Foto: Magdalena Andersson (S).
NYHETER

Regeringen har satt målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Men målet kan bli mycket svårt att nå – då regeringen nu ser mer pessimistiskt på arbetslösheten än i höstas.

– Vi gör allt vi kan för att klara det här målet, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

I dag när Magdalena Andersson presenterade den budget S/MP-regeringen jobbat fram tillsammans med Vänsterpartiet var de flesta reformer redan kända.

Större intresse väckte därför regeringens ekonomiska prognoser framåt. Bland annat står det klart att regeringen räknar med en sjunkande arbetslöshet de närmaste åren, men inte i lika snabb takt som man trodde i höstas.

Befolkningen stiger snabbare än jobben

Förklaringen till att man nu är mer pessimistisk är att sysselsättningen och andelen jobb inte har ökat i samma takt som den tillgängliga arbetskraften har gjort, till följd av en snabb befolkningstillväxt.

Nu bedömer regeringen att arbetslösheten kommer att ligga runt 7,1 procent 2017 och 6,4 procent 2019, vilket kan jämföras med höstens procentsiffror som visade 6,7 procent för 2017 respektive 6,1 procent 2019.

Därmed kan regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 vara hotat.

I dag skulle det innebära en nedgång till cirka 4,5 procents arbetslöshet om man ska hamna under länder som Tyskland och Österrike i statistiken.

”Tar viktiga steg”

Men Magdalena Andersson menar att regeringen kommer att göra allt för att nå sitt mål.

– Det vi gör nu är att ta viktiga steg, både när det gäller att bedriva en mer aktiv näringspolitik och göra investeringar i infrastruktur men också kompetensutveckling för människor som arbetslösa. Det kommer att betyda mycket, säger hon och fortsätter:

– Men jag ser framför mig att vi kommer att återkomma med fler åtgärder under mandatperioden.

Enligt finansministern handlar det om att skapa goda förutsättningar för näringslivet, så att det väljer att investera i Sverige. Men också att skapa nya arbetstillfällen i det offentliga, däribland inom till exempel transportsektorn och välfärden.

– Vi gör allt vi kan för att klara det här målet. Det kommer att krävas ytterligare resurser och insatser. Där har ju regeringen möjlighet att återkomma redan i höstbudgeten, säger Andersson.

ARTIKELN HANDLAR OM