LO saknar jobbsatsning

1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
NYHETER

Det behövs betydligt mer satsningar på jobbpolitiken, anser LO om regeringens budget.

– Det går inte att spara sig ur krisen, säger LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.

I budgeten som presenterats är regeringens prognos en arbetslöshet på 6,4 procent om fyra år. Precis som LO ser SEB:s chefekonom Robert Bergqvist det som osannolikt att de åtgärder som nu presenteras kommer att räcka för att infria arbetslöshetsmålet.

– Det land som har lägst arbetslöshet i dag är Tyskland med 4,8 procent. Jag tror inte att vi kommer få se en stigande tysk arbetslöshet, vilket gör att Sverige 2019 på ett år ska ha nedgång med två procentenheter för att komma ned till den tyska nivån. Det här blir väldigt svårt för regeringen, säger Bergqvist.

– Här måste regeringen sätta sig vid ritbordet igen i höst, säger Thorwaldsson.

Både ris och ros

Bra fördelningspolitik med mer resurser till dem som har det sämst ställt är bra. Men jobbpolitiken är alldeles för svag, enligt LO.

– Rätt åtgärder, men för små volymer, säger Thorwaldsson.

LO vill se betydligt större satsningar på infrastruktur och bostäder, och statens finanser måste tillåtas att få gå med mycket större underskott.

Regeringen föreslår också kraftiga höjningar av utgiftstaket de närmaste åren. I budgeten skjuts också en återgång på överskottsmålet framåt.

– Det är bra att regeringen för en lite mer expansiv politik. Jag tycker snarare att det är rimligt att man har en översyn av överskottsmålet. Jag anser att även den förra regeringen borde ha tagit av sig hängslena i ett tidigare skede, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Dåligt för företagen

Alla fackförbund är främst nöjda med den kraftiga höjningen av taket i a-kassan.

"Det är helt nödvändigt för att öka omställningsförmågan och göra svensk arbetsmarknad bättre", skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark men saknar precis som LO mer åtgärder för fler jobb.

Branschorganisationen Företagarna efterlyser i sin tur fler satsningar på näringslivet, och befarar att regeringens budget kommer att innebära en kraftigt försämrad situation för småföretag. Förändringarna i rut- och rotavdragen och höjningen av arbetsgivareavgiften för unga är några saker man pekar på.

TT