Annie Lööf avbryter semestern

Talar ut om C-upproret

Nu avbryter Annie Lööf sin sin semester – och sätter ner foten om idéprogrammet.

Hon vill stryka möjligheten till månggifte, få in mer social trygghet och förtydliga den fria invandringen. Samtidigt slår hon fast:

– Till stora delar är det ett bra program.

Efter den senaste tidens turbulens i Centerpartiet har partiledaren Annie Lööf nu valt att avbryta sin semester i Thailand. Hon är just nu på väg hem, en dag tidigare än planerat.

Till följd av den omfattande kritiken mot förslaget till nytt idéprogram har hon under semestern stått i tät kontakt med både sin vice ordförande Anders W Jonsson och sin stab.

På telefon från semesterparadiset slår hon fast att hon är skeptisk till idéerna om månggifte och slopad arvsrätt. Öppna nationsgränser är hon positiv till men är samtidigt tveksam till skrivningarna om fri invandring.

– Det är en långsiktig vision och inte något som är möjligt att realisera ens de närmaste tio åren, säger hon.

Hon vill också se förtydliganden vad gäller tanken på att ersätta skolplikten med utökat föräldraansvar.

Däremot gör hon tummen upp för den gröna decentraliseringen.

Flera kritiker har efterlyst mer betoning på sociala frågor. Det vill även Annie Lööf ha in.

–  Vi behöver knyta an mer till våra rötter och där är den sociala tryggheten ofantligt viktig för mig. Centerpartiet ska bygga på frihet, trygghet och hållbarhet.

”Ska våga diskutera”

Annie Lööf säger att hon själv inte varit delaktig i programgruppens arbete. Hon hade ett avstämningsmöte med ordföranden Per Ankersjö i Almedalen somras men i övrigt har de jobbat självständigt, uppger hon.

– Men som partiledare tar jag ju självklart ansvar och är med och har avstämningar hur arbetet fortgår och ser ut. Sedan lämnades det över till mig och nu tar partistyrelsens arbete vid. Men det är inte mitt förslag som presenterats, utan idéprogramgruppens.

Hur har din roll sett ut?

– Jag har tillsammans med resten av partistyrelsen tillsatt arbetsgruppen och gett dem direktiv om att hålla sig till våra grundvärderingar om rättvisa, trygghet, frihet och hållbarhet. Jag har också gett dem mandatet att ta ut svängarna och skapa en idédebatt.

– Det var ju så att när jag blev partiledare var jag väldigt tydlig med att Centerpartiet skulle bli idémotorn i svensk debatt. Vi ska våga diskutera och bli intressanta.

Inte utmanad av Hatt

Flera av de här förslagen har du själv fört fram tidigare, bland annat platt skatt.

– Idéprogramgruppen föreslår inte platt skatt utan plattare skatt. Det har Centerpartiet tyckt under flera stämmor i rad. Vi ska sänka skatten för pensionärer, låginkomsttagare och för dem som tjänar mellan 30 000 och 40 000 kronor i månaden.

Hur ser du på att Anna-Karin Hatt i dag beklagar att programmet inte är tillräckligt socialliberalt?

– Det är bra att hon är med i debatten. Jag tycker själv att programmet behöver ha in mer fokus på ett socialt ansvar för de mest utsatta och tydligare skrivningar om det förnybara och strävanden efter ett fossilfritt samhälle.

Utmanar Hatt dig som partiledare?

– Nej, definitivt inte. Jag har uppmanat alla ledamöter i partistyrelsen att vara ute i debatten och hon är ju en av dem. Och vad jag har förstått ligger hennes åsikter i linje med det jag själv tycker.

”Aldrig kallat mig nyliberal”

Hur påverkas din ställning av turbulensen?

– Det är ett förslag från en idéprogramgrupp och jag bejakar debatten. Jag är övertygad om att vi kommer ha ett program som hela stämman kan ställa sig bakom i mars.

– Nu har jag valt att gå in och markera att jag som partiledare och person inte står bakom vissa av förslagen och att jag vill lägga till vissa delar. Det handlar om starkare skrivningar om det sociala och det gröna.

Vad händer med ditt förtroende om programmet skrivs om helt?

– Partistyrelsen och ytterst jag som partiordförande äger möjligheten att formulera det förslag vi vill till stämman. Nu har vi remisstid och jag kommer lyssna in vad medlemmarna tycker.

Tillhör du den nyliberala falangen i C?

– Jag har aldrig någonsin kallat mig nyliberal och Centerpartiet kommer aldrig att bli ett nyliberalt parti. Vi ska vara ett jordnära parti som står för just decentralisering och människors självbestämmande, miljö och socialt ansvarstagande.

”Har satt ner foten”

Många vill att du visar ledarskap nu.

– Precis. Jag kommer ha ett väldigt stort öra men också en väldigt tydlig hand när jag lyssnar in alla synpunkter. Det är viktigt att ha respekt för den här processen.

– Nu har jag satt ner foten för jag vill ha arbetsro i den här processen.

Hur mycket av din semester har du fått ägna åt det här?

– Väldigt mycket men det gör ingenting för jag är partiledare för Centerpartiet och då ingår det i min uppgift att utveckla våra idéer.

Har din ställning försvagats?
– Det här är forfarande ett förslag som en idéprogramgrupp har lagt och nu ska jag och resten av partistyrelsen sätta tänderna i det.

Är det en påfrestande process?

– Absolut inte. Det är jättebra att Centerpartiet leder idédebatten i svensk politik. Vi har för lite framtidsdiskussioner i Sverige och det är bra att vi tar ledartröjan.

– Jag hoppas att vi nu ror det här i land och får ett bra program i mars.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN