Lundabor uppmanas koka sitt vatten

NYHETER

Bakterier har hittats i vattenprover i Lund. Därför uppmanas nu stadens invånare att koka sitt vatten tills vidare.

– Det rör kanske omkring 80 000 personer, säger Erling Midlöv, avdelningschef för dricksvatten på VA Syd.

Även boende i Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby berörs. De höga bakteriehalterna uppdagades vid ett rutinprov.

Nya provresultat som kan ge mer information väntas först under onsdagen.

TT