Domen förvånar inte rättsliga experter

NYHETER

UPPSALA

Domen mot Helge Fossmo respektive Sara Svensson förvånar inte rättsliga experter.

Men både de och Knutbyförsamlingens pastor Peter Gembäck tror inte att sista ordet är sagt.

– Domen var helt väntad, tingsrätten gick på den försiktiga linjen och då skulle det bli så här, säger Christian Diesen som är professor i processrätt vid Stockholms universitet.

Han påpekar att det krävs mycket för att kunna gå emot sakkunniga som säger att de inte kan utesluta att pastorns första hustrus död var en olyckshändelse.

– Åklagaren kan inte få det ställt utom rimligt tvivel att det är ett mord och att det inte är en olyckshändelse, säger Per Eriksson som är hovrättslagman vid hovrätten över Skåne och Blekinge.

Svårt vara kritiskt

Diesen påpekar att det finns en mängd graverande omständigheter för Helge Fossmo men att tingsrättens slutsats är att detta inte räcker för en fällande dom.

– Den slutsatsen kan man diskutera men det är svårt att vara kritisk mot den, säger Diesen.

Han skulle dock kunna tänka sig att nya omständigheter tillkommer och att åklagarna åtalar Helge Fossmo för att ha drogat henne, vilket eventuellt skulle kunna medföra en ändring av den delen av domen.

Domen mot Sara Svensson var i princip klar eftersom hon hade erkänt, även att hon skulle få rättspsykiatrisk vård på grund av det rättspsykiatriska utlåtandet som fanns, anser Per Eriksson.

Christian Diesen tycker att Sara Svensson har fått en väldigt gynnsam behandling eftersom bestämmelsen om fängelseförbud har tillkommit för personer som inte förstår vad de gör. Men han konstaterar att praxis blivit uppluckrad.

Barnflickan som vapen

Angående livstidsdomen mot Fossmo säger Per Eriksson så här:

– Jag har fått intrycket av att pastorn närmast använde barnflickan som ett redskap, ett vapen.

Christian Diesen säger att tingsrätten i domen antyder att åklagarna kunde åtalat Fossmo som gärningsman eftersom hans medverkan var helt nödvändig för att brott skulle begås. Livstids fängelsestraff blir därför logiskt.

Eftersom också Filadelfiaförsamlingens pastor Peter Gembäck gissar att domen kommer att överklagas vill han egentligen inte kommentera den.

– Det känns jätteskönt att den första delen är klar. Men jag vill inte heller pusta ut och tänka att det är klart, säger han.

Han säger dock att församlingens arbete nu inte längre totalt domineras av polisens utredning och rättegången.

Läs också:

Birgitta Sennerdal/TT