Pastorn fick livstids fängelse

NYHETER

Förmådde barnflickan att döda "genom intensiv, målveteten och långvarig påverkan"

1 av 3 | Foto: DÖMD TILL LIVSTID Helge Fossmo fälldes på fredagen för anstiftan till mord på sin hustru Alexandra. Han fälldes dessutom för anstiftan till mordförsök på grannen Daniel Linde.

Tingsrätten pekar ut pastorn som hjärnan bakom de blodiga dåden i Knutby.

Han får livstid för anstiftan till mord och anstiftan till mordförsök - men frias från anklagelser om mord på första hustrun.

Barnflickan Sara Svensson döms till rättspsykiatrisk vård.

Klockan 14 på fredagen offentliggjorde tingsrätten i Uppsala sin dom i det uppmärksammade fallet.

Pastorn Helge Fossmo, 33, fälls både för anstiftan till mord på sin andra hustru Alexandra och för anstiftan till mordförsök på grannen Daniel Linde, gift med Fossmos älskarinna.

Pastorn fälls även för anstiftan till hammarattacken mot Alexandra i november förra året.

Den fällande domen bygger mycket på barnflickans vittnesmål, som rätten anser vara trovärdigt och i vissa stycken också imponerande detaljrikt.

"Enligt tingsrättens bedömning kan straffet för Helge Fossmo inte bli annat än fängelse på livstid", skriver rätten i domen.

Hänsynslöst utnyttjande

Enligt tingsrätten hade Fossmo uppsåtet att både Alexandra och Daniel skulle dödas. Rätten påpekar också att pastorns brottslighet mot andra hustrun Alexandra varit extra hänsynslös eftersom det även drabbade hans barn, som tidigare mist sin mor och genom mordet också berövats den som trätt i moderns ställe.

Pastorn har dessutom "på ett hänsynslöst sätt utnyttjat Sara Svenssons kärlek till honom och hennes beroende av honom som religiös ledare", skriver rätten i domen.

Fossmo frikänns däremot från anklagelserna om mord på första hustrun Heléne, som hittades död i badkaret i parets hus den 18 december 1999 (se separat artikel).

Förmådde barnflickan att döda

"Tingsrätten har funnit att Helge Fossmo genom intensiv, målmedveten och långvarig påverkan förmått Sara Svensson att utföra de gärningar som hon nu döms för".

"Hans påverkan och handlade har enligt tingsrätten varit en helt nödvändig betingelse för Sara Svenssons handlande, som varit helt i hans intresse."

Tingsrätten påpekar också i domen mot pastorn att han "inte medverkat allenast i mindre mån. Strafflindring enligt 23 kap 5 § i brottsbalken kan därför inte komma ifråga. Den angivna straffsatsen för mord blir därför utgångspunkt för straffet för anstiftan".

Ingen störning hos pastorn

Tingsrätten har inhämtat ett läkarintyg även för pastorn. "Av intyget framgår att allvarlig psykisk störning inte förelåg vid vare sig gärningstillfällena eller undersökningstillfället. Annan påföljd än fängelse kan med hänsyn därtill och till brottslighetens art och straffvärde inte komma i fråga", skriver rätten.

Barnflickan redan inlagd

Barnflickan Sara Svensson, 27, fälls för mordet på pastorns andra hustru Alexandra Fossmo och mordförsöket på Daniel Linde.

Tingsrätten dömer henne till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och barnflickan befinner sig redan på en psykiatrisk klinik.

Hon har ända sedan tiden i häktet varit frihetsberövad på olika sjukhus, men har senaste tiden mått så dåligt att hon redan lagts in för vård.

Över 800 000 kronor i skadestånd

Förutom fängelse så ska pastorn och barnflickan solidariskt betala skadestånd på sammanlagt 867.417 kronor.

Av de pengarna får den svårt skottskadade Daniel Linde 350.000 kronor. Pastorns tre små barn får vardera 100.000 kronor.

Greps den 28 januari

Helge Fossmo greps den 28 januari och häktades kort därefter. Han släpptes aldrig fri efter att rättegången avslutades i mitten av juni, en klar indikation på att han skulle fällas.

Sara Svensson greps i sitt föräldrahem i Vaggeryd den 11 januari och har suttit frihetsberövad sedan dess. Hon har erkänt både hur hon sköt Alexandra Fossmo till döds och försökte döda även Daniel Linde.

Tingsrätten påpekar i domen att straffet för mord är fängelse i tio år eller på livstid. Man påpekar också att experterna inte varit helt eniga om barnflickans mentala hälsa.

"Även om det kan finnas förståelse för den skiljaktiga meningen och trots den diskrepans som finns i vad avser diagnostik, finns enligt tingsrättens mening... inte utrymme för annat synsätt begräffande Sara Svenssons psykiska tillstånd än det som det rättspsykiatriska utlåtande och Socialstyrelsen kommit fram till, nämligen att Sara Svensson begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att hon lider av en sådan psykisk störning. Därmed föreligger förbud att döma Sara Svensson till fängelse", skriver rätten i domen.

Mer information följer.

Läs också:

Caroline Olsson