Han kan vara ute om fem år

NYHETER

Snabbare utskrivning vid vård än livstids fängelse

Mijailo Mijailovic har förmodligen tjänat flera år på att påföljden blev rättspsykiatrisk vård i stället för livstids fängelse.

Det tror Anders Forsman, som är professor i rättspsykiatri, och som var inkallad som expert vid hovrätts- förhandlingarna.

Mijailo Mijailovic har många år på rättspsykiatrisk klinik framför sig. Han lär dock bli fri många år tidigare, än om han hade dömts till livstids fängelse.

– Han har tjänat flera år på det här, säger Anders Forsman.

– För de riktiga allvarliga brotten, där det blir livstids fängelse, där får man i regel kortare påföljdstid under rättspsykiatrisk vård.

Han påpekar dock att det finns undantag.

Placering bestäms i Stockholm

Nu ska chefsöverläkaren i psykiatri i Stockholm bestämma var Mijailovic ska vårdas. Det är inte en fråga för rätten.

Den modernaste anläggningen är rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall, som tidigare hette Sidsjön. Andra tänkbara kliniker är Säterkliniken, S:t Sigfrids i Växjö och Karsudden. Stockholm har avtal om platser på Karsudden, så det är enligt Forsman en trolig placering.

Ska prata om brottet

Mijailo Mijailovic kommer att behandlas med både mediciner och samtalsterapi. Bland annat ingår samtal om brottet, och vad det har inneburit för Anna Lindhs anhöriga. Mijailovic kommer inte att sitta isolerad.

– Det skulle vara kontraproduktivt, säger Anders Forsman. Han kommer naturligtvis att skyddas från andra, om det behövs. Men meningen är att han ska träna sitt sociala samspel, det är ju ett av hans problem

Vården går ut på att Mijailovics psykiska tillstånd ska botas, eller åtminstone vara så lindrigt att det inte finns risk för återfall.

Länsrätten beslutar

Mijailovic dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att det är länsrätten som fattar beslut om när han ska släppas fri.

Åklagaren har automatisk rätt att överklaga länsrättens beslut. Då går frågan till kammarrätten, och utskrivningen kan inte ske förrän kammarrätten har godkänt det.

– Det är ytterligare en garanti för att det inte ska kunna bli en snabb utskrivning, säger Anders Forsman.

”Kriminalvården borde bestämma”

Det är dags att avdramatisera frågan om vård eller fängelse. Advokat Per E Samuelsson anser att frågan inte ska avgöras i domstol.

– Alla borde få exakt samma straff, och sedan är det upp till kriminalvården att bestämma om det är fängelse eller vård, säger han.

Han tar Mijailo Mijailovic som exempel.

– Han har begått brott under hela sitt vuxna liv. Om han hade fått vård för länge sen hade det här aldrig hänt. Då hade Anna Lindh varit i livet, säger han. Men ingen har tagit tag i det.

Förslag från departementet

Han är emot dagens system, där vissa får vård, och andra inte, och att detta beslut gäller för evigt, och inte kan ändras. Han hänvisar till ett utredningsarbete på justitiedepartementet där man förbereder ett förslag som innebär att när vården är avslutad ska den dömde avtjäna resten av tiden i fängelse.

– Det är två olika varianter att lösa problemet på, säger han.

Han är trött på att psykiskt sjuka brottslingar allt mer sällan döms till vård, och säger att det beror på den hårdare attityden i samhället.

– Folk tror att om man döms till vård kommer man ut inom några år och begår brott igen, säger han.

Vårdas i snitt fem år

Läs även

Karin Klarström