Flickor med utländsk bakgrund bra i svenska

NYHETER

Flickor med utländsk bakgrund är bättre i svenska än pojkar födda i Sverige.

Det framgår i en ny rapport från Skolverket.

Skolverket genomförde förra året en insamling av resultaten i ämnesproven i svenska för 30 000 av landets niondeklassare.

Ämnesproven bestod av tre delar: ett läsförståelsetest- , ett muntligt och ett skriftligt prov.

Resultaten av undersökningen blev slående.

Precis som tidigare undersökningar har visat blev fler flickor än pojkar godkända.

Men undersökningen visade också att även flickor med utländsk bakgrund klarade sig bättre än pojkar med föräldrar födda i Sverige.

I alla delprov hade flickorna med utländsk bakgrund högre betyg än de svenska pojkarna. Skillnaden var störst när det gäller att skriva svenska.

– Vår tolkning är att vi måste utreda det här vidare för att se vad det är i skolsystemet som gör att det är skillnader i måluppfyllelsen mellan pojkar och flickor, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket till Ekot.

aftonbladet.se