M lovar 500 miljoner mer till cancervård

avTT

Moderaterna vill se en uppdaterad nationell cancerstrategi.

Partiet vill öronmärka ytterligare 500 miljoner kronor för att korta köer i cancervården.

Moderaterna har tidigare föreslagit en återinförd och utvecklad och utbyggd "kömiljard" på tre miljarder kronor efter 2019 för att korta köerna i vården. Nu preciserar partiet hur pengarna ska användas.

Av de miljarderna vill partiet öronmärka 500 miljoner kronor för att korta köer i cancervården. Det är, enligt moderatledaren Ulf Kristersson, utöver de 500 miljoner kronor som den rödgröna regeringen ska avsätta för samma ändamål. Alltså sammanlagt en miljard för att korta vårdköerna inom cancervården.

Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ulf Kristersson presenterar Moderaternas nationella cancerstrategi.

Öronmärkta pengar

Målet är att alla cancerpatienter ska få vård inom de maximala ledtider som finns för olika cancerdiagnoser.

– Färre än hälften får vård inom den tid som är stipulerad, hävdar Kristersson.

De öronmärkta pengarna ska vara en del i den uppdaterade nationella cancerstrategi som Moderaterna föreslår.

Partiet ser ett behov av ökad nationell samordning av cancervården för att korta väntetiderna, säkra kompetensförsörjning för cancerscreening och för vårdkvalitet och medicinsk utveckling.

Psykisk ohälsa

500 miljoner kronor anslås för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (Bup). Moderaterna vill också återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Det innebär rätt till utredning och behandling inom 30 dagar.

– Det räcker inte att ha 90 plus 90 dagar för barn- och ungdomspsykiatrin. Det måste gå mycket snabbare. Det handlar om att komma in snabbt, så att man också kan komma ut ur psykiatrin snabbt, säger Ulf Kristersson till TT.

Därtill föreslår M 40 miljoner kronor om året för mer forskning om suicidprevention och förebyggande arbete.

De resterande två miljarderna ska gå till att korta köerna till besök, operation och återbesök i specialistvården.

Samtliga föreslag handlar om en permanent nivåhöjning av anslagen.

ARTIKELN HANDLAR OM