Migrationsverket: Den sökande har bevisbördan

Kommenterar fallet Sara

avChristoffer Nilsson

Sara, 18, har fått avslag på sin asylansökan och uppger att hon riskerar dödas om hon återvänder till Afghanistan.

Nu kommenterar Migrationsverket beslutet.

”I det här fallet bedömer vi att Sara inte har lämnat tillförlitliga uppgifter gällande hotbilden i sitt hemland”, skriver Mardin Baban, kommunikatör på migrationsverket.

Sara, 18, från Afghanistan uppger att hennes liv är i fara om utvisningsbeslutet verkställs.

Hon har berättat om hur hon giftes bort som 15-åring, men flydde äktenskapet och att hon även blivit ateist under tiden i Sverige.

Migrationsverket ville inte ställa upp på en muntlig intervju för att svara på frågor om Saras fall. Men under onsdagen har myndigheten lämnat skriftliga kommentarer.

”Den sökande har bevisbördan”

De värjer sig mot en formulering i artikeln om Sara, där det står: ”Migrationsverket tror att hon ljuger”.

”Vi förstår att Sara upplever sin situation som svår, men det är alltid den sökande som har bevisbördan för att göra sina asylskäl sannolika. Migrationsverket bedömer inte om någon ljuger eller inte och det är viktigt att framhålla att det är tillförlitligheten i Saras uppgifter som vi bedömt, inte hennes trovärdighet”, skriver Mardin Baban, kommunikatör på Migrationsverket.

Enligt Sara har hon levt under hot från sin make under de drygt 2,5 år hon befunnit sig i Sverige.

1 av 4 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
Sara, 18, hotas med utvisning trots att hon är rädd för att bli dödad om hon återvänder till Afghanistan.

Hon menar att hennes liv är i fara om hon skulle återvända, eftersom hon har flytt från äktenskapet.

”I det här fallet bedömer vi att Sara inte har lämnat tillförlitliga uppgifter gällande hotbilden i sitt hemland, detta bland annat genom att hon inte kunnat redogöra vad hoten bestått av eller på vilket sätt som hoten skulle ha framförts från enskilda personer. Vårt beslut har också överklagats och prövats i domstolarna som delat vår bedömning”, skriver Mardin Baban.

Ifrågasätter genuin konversion

Sara har även åberopat ateism, något som kan straffas med döden i Afghanistan, som skyddsskäl.

”Vi måste göra en bedömning av om konversionen har skett på grund av genuin övertygelse eller inte. Eftersom Sara inte närmare har redogjort för sina tankar kring religionstillhörighet och beslutet att bli ateist har vi ifrågasatt om konversionen skett av genuin övertygelse”, skriver Mardin Baban.

Man anser att hennes make kan ta emot henne på flygplatsen – hur säkra är ni på att det kan borga för ett säkert mottagande?

”Vi bedömer att hon saknar skyddsbehov gentemot hemlandet och att det finns ett manligt nätverk, vilket är en förutsättning för henne att återvända till hemlandet. Vår bedömning har även prövats i domstol som delar vår bedömning”, skriver Mardin Baban.

Som Aftonbladet tidigare skrivit följde Migrationsdomstolen myndighetens linje. Målet överklagades till Migrationsöverdomstolen som beslutade att inte pröva målet.

Saras advokat har uppgett för Aftonbladet att man tar fortsatt strid och att man tittar på om fallet ska tas till Europadomstolen.

ARTIKELN HANDLAR OM