Nyheter

Så blir de nya betygen

NYHETER

Regeringens förslag är klart – ny sexgradig skala införs

2011 införs det nya betygssystemet i den svenska skolan. Det beslutade regeringen idag.

Det blir en sexgradig skala, där betygen går från A till F.

– Flit kommer att betala sig bättre när en elev i stället för ett plus i kanten kan få högre betyg, skriver Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Läsåret 2011/12 får landets skolelever betyg enligt en nya skala. Skalan kommer att innehålla sex steg, A–F.

Betygen A–E innebär att eleven har fått ett godkänt resultat medan F står för icke godkänt. Det är innebörden i den proposition om en ny betygsskala som regeringen fattat beslut om i dag.

En elev som skolkat mycket kan få ett streck. Det betyder att det inte funnits ett tillräckligt underlag för att bedöma elevens kunskaper.

Till att börja ska den nya betygsskalan användas från och med årskurs 8. Regeringen vill på sikt att betyg ska ges från och med årskurs 6, men ett lagförslag om att tidigarelägga betygen kommer tidigast 2010.

A – svårare än MVG

Det högsta betyget i den nya skalan, A, blir svårare att nå än dagens högsta betyg, MVG, förklarade utbildningsminister Jan Björklund (fp) vid en pressträff i dag.

Björklund framhöll att det i dag är många elever som når MVG, vilket leder till att vissa utbildningsplatser måste fördelas genom lottning. Med det nya betygssystemet ska det bli mindre av lotteri, säger utbildningsministern.

”Flit kommer att betala sig bättre när en elev i stället för ett plus i kanten kan få högre betyg. Det ska löna sig att plugga i skolan”, skriver Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Björklund: Mer rättvist

”För elevernas skull vill jag att det ska vara lättare att nå nästa betygssteg. Det nya systemet blir mer rättvist och jag är glad att kunna lägga fram ett förslag som har starkt stöd bland remissinstanserna.”

Den nya betygsskalan ska vara målrelaterad. Nationella betygskriterier ska finnas för betygen A, C och E.

De nya betygen kommer att gälla samtliga skolformer i barn- och ungdomsskolan samt vuxenutbildningen. För grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux ska bara de godkända nivåerna A–E, användas i de fall betyg sätts.

TT

ANNONS

Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter