Förslag om sänkt sjukersättning sågas

avTobias Österberg

NYHETER

”Det här attackerar avtalsrätten”

En attack mot avtalsrätten. Reaktionerna från både från fack och näringsliv är hårda mot regeringens förslag om begränsningar av sjukersättningen.

Tanken är att det ska bli omöjligt att få ut mer än 75 procent av lönen i ersättning, för den som är sjuk längre än ett år.

För den som blir sjuk och tvingas leva på 75 procent av lönen kan det bli tufft. Därför har många fackförbund och arbetsgivare gjort överenskommelser via kollektivavtalen, som innebär att deras medlemmar och anställda kan få ut en högre ersättning. En del svenskar har också tecknat privata sjukförsäkringar på egen hand.

Det vill regeringen sätta stopp för, i ett förslag som nu går ut på remiss.

– Vi kommer inte på något vis förbjuda sådana avtal, men får man ut pengar från sin försäkring, kommer statens ersättning att trappas ner i motsvarande grad, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till TT.

”En rättvisefråga”

Enligt förslaget ska ingen, oavsett övriga försäkringar, kunna få ut en ersättning som överstiger 75 procent av lönen.

– Det är en inkomstprövning av en stödform, och det har vi redan när det gäller det mesta, som dagisavgifter och äldrevårdsavgifter. Staten ska inte betala ut pengar om det finns andra tillgångar, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Begränsningen börjar gälla efter ett års sjukskrivning och Husmark Pehrsson är noga med att understryka att den berör en liten grupp svenskar.

– Det här är en rättvisefråga, det bara är ett fåtal personer som har råd att teckna privata försäkringar.

”Stor inskränkning”

Men regeringen lär få svårt att övertyga remissinstanserna om förslagets förträfflighet. Kritiken är hård, både från Försäkringsförbundet, facken och Svenskt Näringsliv.

– Det här attackerar avtalsrätten. Vi har slutit kollektivavtal med arbetsgivarna för att förbättra ersättningarna för våra medlemmar, och då klampar en helt annan part in och snor det vi har förhandlat oss till, säger en upprörd Sture Nordh, ordförande i fackförbundet TCO som anser att förslaget bryter mot internationell rätt.

Inte heller Svenskt Näringsliv jublar. Sofia Bergström, som arbetar med socialförsäkringsfrågor på organisationen, är förvånad över att regeringen har valt allt gå vidare med förslaget, med tanke på den massiva kritik som fördes fram redan på idéstadiet.

– Det innebär en stor inskränkning i den individuella avtalsfriheten. Vi som organisation tycker också att ekonomiska incitament är viktiga, men det bör vägas mot den individuella avtalsfriheten. Det måste vara var och ens frihet att göra en avvägning av vilket skydd man vill ha om man blir sjuk.

Värdet försvinner

Sofia Bergström ger inte mycket för socialförsäkringsministerns argument att det fortfarande är fullt tillåtet att teckna en privat försäkring.

– Det är bara en lek med ord. Tecknar du en försäkring försvinner ju värdet på det du köper.

Och Sture Nordh på TCO fnyser åt beskrivningen av det hela som en rättvisefråga.

– De tar redan en massa pengar som betalas in av våra medlemmar, genom de låga taken i försäkringen. Sedan har vi betalat en gång till via kollektivavtalen, och avstått löneutrymme för att få ett vettigt skydd. Nu ska de sno det också.