Snart kan alla som cyklar tvingas bära hjälm

NYHETER

Messing vill ha hjälmlag även för vuxna

För att få ner dödstalen för cyklister vill infrastrukturminister Ulrika Messing att hjälmtvång på sikt ska gälla för alla.

I dag är det lag på att barn under 15 år ska använda hjälm.

Lagen om hjälmtvång för barn under 15 år trädde i kraft den första januari 2005. Men enligt Vägverkets preliminära siffror har antalet cyklister som dödats i trafiken inte sjunkit, skriver Dagens Nyheter.

- Hälften av de cyklister som dör är 65 år eller äldre. En allmän lag skulle säkert halvera antalet dödsolyckor. Men att pressa siffran mot noll går inte med bara en hjälmlag, säger Thomas Lekander, trafiksäkerhetsanalytiker vid Vägverket, till Dagens Nyheter.

Infrastrukturminister Ulrika Messing säger att hjälmfrågan är prioriterad.

- En skärpt lagstiftning är viktigt. Vi vill att hjälmanvändningen ska nå upp till bilbältesanvändningen på nästan 100 procent. Det är självklart så att en lag ska omfatta vuxna med, säger hon till Dagens Nyheter.

Dock kan inte Ulrika Messing säga när en sådan lag skulle kunna träda i kraft. Även om frågan är prioriterad måste rådande lag först slå igenom i det allmänna medvetandet.

Anna Lindström